God wil in elk deel van je leven je Vader zijn!

GOD WIL IN ELK DEEL VAN JE LEVEN BETROKKEN ZIJN!
Omdat Hij je hemelse Papa is!

Na een succesvolle wandelmarathon is het leuk om even terug te blikken.
Een marathon loop je niet onvoorbereid. Ook voor mijn zoon en mij, was het maanden van voorbereiding. En in die maanden van voorbereiding is er zwaar getraind door keer op keer de zwaarste delen van de kustroute te lopen, en gezond te eten en een regelmatig bezoekje aan de sportschool.

MAAR, wij weten dat onze kracht en energie NIET uit ONSZELF komt maar wij mogen putten uit een Bron die onvergankelijk is! Elke keer weer hebben wij er bij stilgestaan dat Jezus Christus onze kracht is, onze Hoop, onze Beschermer, en ons doorzettingsvermogen!

Hij heeft ons bewaard voor eventuele op de loer liggende blessures, Wij zijn al die tijd niet ziek geweest, zelfs niet verkouden.

Tegen de tijd van de marathon ga je het weer in de gaten houden en ze gaven regen af. We hebben eenvoudig gevraagd of het die dag van de kustmarathon droog mocht zijn, dat we vooraan bij de finish mochten staan en dat we een goede snelle loop mochten lopen.
Wij geloven dat ECHT ALLES mogelijk is voor diegene die gelooft!

Het weerbericht draaide de voorspellingen bij en zondag 07 oktober zou het droog zijn!
We stonden vroeg op en konden met de tweede bus mee naar Burg Haamstede. Daar een bakje koffie en thee gedaan en even bij de start gekeken. Daar stonden een tiental mensen. Dus hoppa, naar de start en wij stonden…vooraan!

Na het startschot liepen we rustig weg en al snel versnelde we ons tempo. We zeiden tegen elkaar het voelt goed, we gaan een goede loop lopen! Die zekerheid was zo duidelijk in ons denken. Zowel bij mijn zoon als bij mij.

Op de pijlerdam liepen we 8.2 km /Pu! We versloegen 12km strand met 7.2km/Pu! En hielden dit vast tot de finish!

We liepen heel de route van 42,5km fluitend uit! Mijn zoon heeft heel de route gecommuniceerd met de supporters langs de kant, en glunderde van oor tot oor!

We liepen de wandelmarathon in 5:45u dat is een gemiddelde van 7.39/Pu!
Terwijl we getraind hadden om rond de 7u binnen te komen.

ALLE EER EN DANKBAARHEID AAN JEZUS CHRISTUS, ONZE GOD!

Deze ervaring deel ik omdat God, onze hemelse papa in elk deel van ons leven hier op aarde betrokken wil zijn!
En de Bijbel leert ons dat als we bidden, en we geloven in wat we bidden dat God ons verhoort!
Dat we ons gebed waar we voor bidden ook krijgen! WAT JE OOK BIDT!

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Jakobus 1:6 en7| NBV |

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Mattheüs 7:7 en 8
Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
Mattheüs 21:22 | NBV |
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Markus 11:24 | NBV |
En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Johannes 14:13 | NBV |
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
Johannes 15:16 | NBV |
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7 | NBV |

Weet je, God wil in alles jouw God zijn! Ook in je schooltijd, je studie, je werk, je huwelijk, en ja ook in je sport!

Gods Woord leert ons: ALLES wat je doet, doe dat tot eer van Mij!

De Bijbel zegt in 1 Korinthe 10:31: ‘Of je dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.’ We kunnen God eren door ons geestelijk leven. Paulus gaat verder dan die dingen. Hij zegt namens God: doe álles tot eer van God. Dat gaat dus over je levenswandel, het gaat over elk moment van je leven. Je kunt God ook eren op het moment dat je fietst en de vaat doet. En God verlangt ernaar dat je, als je een glas water drinkt, dat ook doet tot Zijn eer. GEWOON ALLES!

En als je zo je leven leeft, door ALLES te doen tot zijn eer dan leef je in hemelse vrede! Dat loop je hand in hand met je hemelse papa! Dan wandel je hand in hand met je hemelse papa!

Dan ben jij en is heel je leven vervuld van Zijn aanwezigheid!
Dan kan jij letterlijk zorgeloos leven! Zorgeloos sporten, en uiteindelijk zorgeloos sterven!

Geef mij Jezus, elk moment van mijn leven! Hij is mijn bestaan! En mijn bestaan is tot eer van Hem!

WEES BEMOEDIGD!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *