Zondag 22 Oktober 2017

STRAATEVANGELISATIE VLISSINGEN.
Looft de Heer want Hij is goed!

Gisteren- Zondag 22 okt 2017. Afgelopen week afgesproken met een broeder om afgelopen zondag de straat op te gaan. Zondag middag begon donker en het regende. Voor de zekerheid geïnformeerd of we nog zouden gaan i.v.m. het weer. Deze broeder reageerde, natuurlijk regen geen probleem!
Dat deed mij goed, en ik kreeg de vrijmoedigheid om tegen de wolken te spreken dat ze uit elkaar zouden gaan en de zon tevoorschijn zou doen komen. We spaken af om 14.30 op het scheldeplein in Vlissingen.
We waren met z`n drieën. We begonnen met gebed, en spraken ons verlangen uit dat we vandaag ook zouden mogen oogsten! Ook vroegen we of God onze woorden zou bevestigen met wonderen en tekenen, naar de waarheid van Zijn Woord.

We gingen de stad in, het was opgehouden met regenen, en we hadden er zin in!
We hebben met veel mensen aangesproken en goede gesprekken gehad.
We ontmoeten 3 jongemannen die we vertelden over het evangelie. Ze waren oprecht geïnteresseerd, en luisterden aandachtig. We vroegen of er pijn was, of een blessure in hun lichaam.
Een jonge man gaf aan een blessure te hebben aan zijn enkel. We vroegen welk cijfer zou je je pijn geven op de schaal van 1 t/m 10. Deze jongen gaf aan een zesje. We spraken kort genezing over zijn enkel uit en vroegen opnieuw welk cijfer? Hij antwoorden een 2.. euh… 1… eigenlijk voel ik niks meer! We vertelden dat er in de Bijbel verschillende geschiedenissen stonden waar mensen door handoplegging genezing ontvingen net als hij. De vraag werd gesteld waar staat dat in de Bijbel?
Dit was een goed moment om te vragen of ze een Bijbel hadden. Een wel twee niet. Dus we deelden het Johannes evangelie uit en kregen de vrijmoedigheid om te zeggen, als je dit evangelie biddend leest op zoek naar Jezus, zal je een ontmoeting met Jezus hebben voor je het evangelie uitgelezen hebt. Ze zouden gaan lezen.
We mochten afsluiten door een voor een voor deze jonge mannen te bidden. We geloven en vertrouwen dat de Heilige Geest het zaad gaat laten opkomen wat gestrooid is in de harten van deze jongemannen.

Vrijwel meteen daarna kwamen we weer twee andere jongemannen tegen die een van de broeders al en keertje eerder gesproken had. We spraken over het volgen van de Heere Jezus. Deze Jongemannen wilde de Heere Jezus wel volgen maar later, na een aantal jaren. Na een lang en diep gesprek, waarin we uitgelegd hebben wat het inhoud om Jezus te volgen en te gehoorzamen besloten ze om Jezus vanaf die dag te gaan volgen en te gehoorzamen. Ze wilden Jezus graag aannemen! We hebben met deze jongemannen gebeden. En nadat ze ons na gebeden hadden, vertelde ze allebei dat ze een enorme opluchting ervaarden en waren zichtbaar aangeraakt door Gods Geest. Ze stonden daar met tranen in hun ogen.

Alle jongemannen hebben we een kaartje met onze gegevens gegeven en hebben we verteld dat we altijd te bereiken zijn en er voor hun willen zijn.
Ook ontmoeten we twee Syrische mannen die moeilijk Nederlands konden spreken en verstaan.
Maar door langzaam te praten en wat handen en voetenwerk konden we deze mannen de liefde van Jezus delen. Het was een open en fijn gesprek, de ene man was moslim en de andere christen.
We hebben voor deze twee mannen mogen bidden en ze mogen zegenen. Ook hebben zij onze gegevens en wij hun telefoonnummer. We hopen en bidden en verwachten dat we deze mannen nog vaker gaan ontmoeten!

En God knipoogde vanuit de hemel want tijdens het evangeliseren brak het wolken dek open en heb ik het zonnetje even gezien.

Zo mochten we een zeer fijne zondagmiddag hebben van 14.30u t/m 17.00u
ALLE EER EN GLORIE AAN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS!

Hij heeft ons gebruikt als een instrument om ZIJN glorie en liefde uit te delen!

Wil jij ook ervaren en zien dat Jezus christus vandaag leeft en onvoorwaardelijk van mensen houd?
Wil jij leren om vrijmoedig Zijn liefde uit te delen gewoon op straat tussen het winkelend publiek?
Wil jij een levende steen zijn van een prachtig gebouw, Zijn gemeente?

Neem gerust contact met ons op en loop gewoon een keertje mee, om te proeven dat God goed is!
Stuur een P.B. via deze facebookpagina of een email naar nmtimmerwerken@kpnplanet.nl
God wil JOU gebruiken om ZIJN gemeente te bouwen!