Zondag 29 Oktober 2017

STRAATEVANGELISATIE VLISSINGEN.
Voor ik wegging vanmiddag vroeg ik aan Jezus:” mag er eens iemand naar mij toekomen. Gewoon om letterlijk bevestigd te worden dat u de gebeden hoort, en dit een bevestiging voor de kids zou zijn”. Dit bad ik na het middageten in bijzijn van de kids.
om 14.30u was ik op het scheldeplein in Vlissingen. Zelf moest ik nog denken aan het gebed en ging ik op een natuurstenen bankje zitten. Ik zat nog geen 2 seconden en er rende een jongetje naar me toe, keek me aan en ging dicht naast me zitten. Hij opende zijn stickerboek van thomas de trein en vertelde alles wat hij er van wist. Ondertussen hoorde ik zijn moeder zeggen:” o, ga je maar naast die meneer zitten?” Ik gaf aan dat het okè was, en samen met het jongetje waden wij ons in de wereld van thomas de trein. De moeder riep het jongetje weer mee en ik dankte Jezus voor Zijn overduidelijke gebedsverhoring. Die verhoring deelde ik later met de Kids toen ik thuis was gekomen en die glunderde en bevestigde dat God gebeden verhoort! Het kan zo simpel zijn!

Ondertussen was William ook gekomen en begonnen we met gebed. We baden God om Zijn leiding en kracht. We gingen op weg en hebben aardig wat gesprekken gehad.

WE LICHTEN ER DRIE UIT.
Op het scheldeplein stonden twee Jehovagetuigen met twee rekken folders. We vroegen of ze ook de liefde van Jezus aan het uitdelen waren. Dat waren ze. Ons gesprek kwam op het koninkrijk van God en een van die getuigen vroeg aan ons :”wat denken jullie dat Gods koninkrijk is?” Wij antwoorden:” Gods koninkrijk is een rijk van vrede en gerechtigheid.” En we haalden het duizend jarig vrederijk aan. Deze getuige zei:” ik kan het niet goed verwoorden maar ik zal jullie een filmpje op de I-pad laten zien die het duidelijk weet te verwoorden. Okè. Wat ons opviel was dat het allemaal in de toekomst verteld werd. Alsof Gods koninkrijk nog ver weg was. We vertelden van de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen, en hoe de gelovigen ook kracht ontvangen om zieken te genezen enz..
We vertelden dit staat in Markus 16:16 tot het einde. Ze zochten het op en zeiden:” dat is raar, bij ons in de Bijbel gaat het maar tot vers 8!” Ja zei ik daar was ik al bang voor! Zo wordt het moeilijk praten. Maar we willen jullie het laten zien! De ene getuigen gaf aan last van de rug te hebben, hernia, maar we mochten niet voor hen bidden. Ze geloofden er echt niet in. We hebben ze gezegend en zijn verder gegaan.

Op hetzelfde bankje waar ik m`n `jonge vriend` ontmoet had zat nu een jonge man. We gingen het gesprek aan en hij gaf aan in het Engels te praten. Dus William nam het gesprek over en raakte in een serieus gesprek. Om een lang verhaal kort te maken, deze man was zeer religieus. Hij geloofde in Jezus maar ook in religieuze symboliek. Hij had een kruis rond zijn nek hangen en vertelde ons dat Jezus in dat kruis was, dat kruis beschermde hem tegen de duivel en demonen. We vroegen hem: ”maar als je dat kruis verliest, dan ben je niet meer beschermd?!” Dat gaf hij toe en bleef maar hameren op de waarde van religieuze symbolen. Ook vertelde hij van een plaats waar zieken mensen naar toe moesten gaan waar ze genezing ontvangen. We vertelde hem dat religieuze symbolen geen waarde hebben en het geloof in Jezus ons beschermt tegen de duivel en demonen, en er in en door de Naam van Jezus genezing is. Maar dat had hij al zoveel gehoord en kon gewoon geen waar zijn. We hebben hem gezegend en het gesprek afgesloten.

We liepen door over de rotonde richting de Gamma. We zagen twee dames zitten in een vensterbank in het raamkozijn. We vroegen hoe het ging en al snel stelde we de vraag of ze helemaal gezond waren in hun lichaam. Een van de dames gaf aan al jaren last van haar rug te hebben, en dat haar bekken scheef stond en haar ene been langer was dan het andere. We vroegen of we voor haar mochten bidden. Ze gaf aan dat er al honderd keer voor haar gebeden was en het niks geholpen had. Okè, maar wij willen laten zien dat Jezus veel van je houd en je lichaam compleet geneest / hersteld. Nu we mochten bidden maar haar niet aanraken. Dus vroegen we of ze haar vuist naar voren wilde doen en als we in de Naam van Jezus zeiden even haar vuist zouden aanraken. Dat mocht. Ze kon het niet testen, maar als ze morgenochtend zonder pijn wakker zou worden zouden we het weten! Dan zou het echt een wonder zijn. We hebben haar gezegd dat ze morgenochtend zonder pijn zal wakker worden. We hebben onze facebookprofielen uitgewisseld en op naar morgenochtend!
Het was leuk om deze twee dames ontmoet te hebben en geloven dat Jezus het wonder in haar lichaam volbracht heeft. Want als je op Hem vertrouwd zal je NIET beschaamd uitkomen… NOOIT!

Zo was het een zonnige middag, met mooie en totaal andere ontmoetingen als vorige week, maar zeker de moeite waard!

Gods woord DOET waartoe het geroepen is! En zal NOOIT leeg terugkeren. Wij mogen zaaien en de Geest zal de wasdom geven! Halleluja Glorie aan Jezus!