Een klein uitstapje 2


Vandaag een (klein) uitstapje in deze studie over werkwoorden. Deel 2

Een zus, volger van deze pagina kwam met de vraag om Psalm 121 te bestuderen vanuit de Hebreeuwse tekst. Ze vertelde dat ze in een moeilijke periode van haar leven in tranen geschreeuwd had naar God en had gezegd; Vader uw Woord zegt (…) waarom leef ik dan nu in deze situatie en lijkt de hoop uitzichtloos? Waar is nu de waarheid van Uw Woord?!
Deze zus heeft in die periode het hele boek van de Psalmen door geworsteld en begint nu te ontdekken dat er zoveel niet helder vertaald is vanuit de Hebreeuwse geschriften.
En dat ze gepleit heeft op onwaarheden! Een vraag die ik natuurlijk graag beantwoord!

Psalm 121
De Auteur van deze Psalm is onbekend.
De eerste context is het volk van Israël wat een lied zingt in het opgaan naar Jeruzalem.
Het vergezicht is dat de God van Israël de God is van alle gelovigen in Christus.

Psalm 121:5
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. S.V.
Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald; De Heere (is) uw behoeder/beschermer de Heere (is) Uw Schaduw aan de hand/kant van uw rechterhand/zijde.
Nu een goedlopend zuiver vers; Zie S.V. Hierboven geciteerd.

De Heer is jouw Schaduw aan jouw rechterhand.
Het beeld van de bescherming word nu niet langer ingevuld door de bewaarder maar door de schaduw. De Heer zorgt voor de schaduw. De Schaduw is hier het beeld voor bescherming.
Rechterhand is een beeld! Van de kant waar in het dagelijks leven de beschermer of advocaat staat.
De verwijzing naar de rechterhand wil niet de plaats van de schaduw aangeven maar wel de plaats waar normaal gesproken de beschermer of advocaat staat.

Zie hiervoor ook Psalm 16:8 waar staat: Ik stel de HEERE gedurig (volhardend, onophoudelijk) voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.
En Psalm 109:31 waar staat: Want Hij zal den nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van diegenen, die zijn ziel veroordelen.

Psalm 121:6
De zon zal u overdag niet steken, noch de maan in de nacht. S.V.
Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald: Overdag de zon zal u niet treffen en/nog de maan in de nacht.
Een goedlopend zuiver vers zie S.V. hierboven geciteerd.

De Heer beschermt Zijn volk tegen alle mogelijke gevaren op alle tijdstippen. De gedachte aan de Heer als schepper van hemel en aarde klink hier in door.
In letterlijke zin beschermt de schaduw tegen de kracht van de felle zon die in het Midden-Oosten een reel gevaar kon opleveren. Het gevaar van de volle maan, zo werd gedacht, was dat de stralen ervan iemand gek konden maken.
Teksten uit het eerst millennium van Babylonië en Assyrië bevatten medische diagnoses waarbij verschillende ziekten beelden aan de maangodin sin. worden toegeschreven. Het knarsen van tanden en het trillen van handen en voeten viel daaronder. Woorden als maanziek en het Engelse lunatic bewijzen dat een dergelijke associatie ook in onze cultuur heeft bestaan. Ook zou de maan huidziekten en blindheid kunnen bewerken.

Psalm 121:7
De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. S.V.
Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald: De Heere zal u behoeden/bewaren van/voor alle kwaad hij zal behoeden/bewaren uw ziel/leven/persoon.
Een goedlopend zuiver vers zie S.V. hierboven geciteerd.

De Heer zal de pelgrim voor ALLE kwaad bewaren. Met de `ziel` word niet gedacht aan het tegenovergestelde van de lichamelijke mens maar de persoon als geheel.

Psalm 121:8
De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald: De Heere zal behoeden/bewaren uw uitgang en uw ingang vanaf nu en tot (in) eeuwig(heid)
Een goedlopend zuiver vers zie S.V. hierboven geciteerd.

Zowel bij het uitgaan als bij het ingaan, is het de Heere die bewaart. Het `uitgaan` wil zoveel zeggen als het vertrekken van huis of woonplaats om te gaan werken, of om op reis te gaan.
Het `ingaan` slaat op het weer naar huis terugkeren. De vermelding van zowel start als einde sluit alle tussenliggende activiteiten in. Bescherming tegen alle kwaad is voor altijd, zolang als de pelgrim en het volk zullen bestaan.
De bescherming heeft hier betrekking op het leven op aarde.

God heeft ons gevormd, was bij onze geboorte en draagt ons tot de grijze ouderdom!
Psalm 139 en Jesaja 46:3b en 4

God is de Alpha en Omega (openbaring 1:8) betekend het Begin en het Einde. Door het geloof in Jezus wonen wij in God (Psalm 91) Hij was bij ons begin en zal er zijn als we terug gaan naar Hem.

Als we in gehoorzaamheid aan God leven hoeven we ons GEEN! zorgen te maken voor alles wat er gebeurd tussen onze geboorte en sterven. (Mattheüs 6)

LET OP! Uit andere Psalmen blijk dat deze bescherming NIET! Automatisch is maar een houding van geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid gevraagd word. Psalm 1, Psalm 15, Psalm 24, Psalm 33 en Psalm 91.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *