Gezegden en uitspraken D


De zonde brengt je verder dan je ooit wilde gaan, houd je langer vast dan je ooit wilde blijven en kost je meer dan je ooit kunt betalen. – Oud gezegde –

De wijze maagden zullen in het licht wandelen en volmaakt worden gemaakt in liefde. De dwaze maagden – de overspelige kerk – zullen spotten en honen met controversiële onderwerpen en debatten over details. De dwaalleraren, zullen volledig worden afgesneden, tenzij zij zich bekeren! Wie zich niet wil bekeren en tot Gods licht wil komen, zal furieus worden wanneer hij ziet dat mensen hun vleselijke koninkrijk inruilen om deel te worden van het overblijfsel van herstel. Milton Green~

De ondergang van de afvallige kerk op aarde zal in de hemel een uitbarsting van aanbidding teweeg brengen. (refererend aan de scene uit Openbaring 19) ~Sir Robert Anderson~

De aarde is aan het rijpen en de karakters van de mensen zijn in het rottingsproces zover, dat ze volledig bedorven zijn. Dit is het tijdperk van de verdorvenheid, het uitverkoren tijdperk van valsheid, de leugens en de hypocrisie en we kunnen verwachten steeds meer te zien te krijgen van de uitwassen van de ongerechtigheid van de menselijke natuur. Wees niet verbaasd in de laatste dagen helle kudden van wolven in schaapskleren te zien, misleiders en de mensen die de kerk te schande maken, want hier zijn we door de stem van God voor gewaarschuwd…
O misleidende leraar, zal de Heere u niet wreken vanwege deze dingen? Is het een kleinigheid om de naam van Jezus door het slijk te halen? Stelt het niets voor om de vijand aan te zetten tot godslastering? O verharde man, beef, want dit zal niet ongestraft blijven. ~Charles Spurgeon~

De mens die zich erop voor laat staan dat hij door God uitverkoren is, terwijl hij moedwillig in de zonde blijft leven, misleid zichzelf en spreekt verdorven Godslasteringen. Natuurlijk is het niet makkelijk om te weten wat er werkelijk in een mens gebeurt. Maar velen die aan de buitenlant een religieuze poppenkast opvoeren, zullen uiteindelijk hartgrondige hypocrieten blijken te zijn. ~ J.C. Ryle ~

De wereld zoekt het zelf en de bescherming van het zelf. spaar jezelf is de samenvatting van haar filosofie. Christus leert ons niet om jezelf te redden, maar om jezelf te offeren. Er bestaat niet zoiets als toebehoren aan Christus en leven voor jezelf. Vergis je daarin niet!
~ A.W. Pink ~

De duivel probeert grijs te maken wat God zwart/wit gesteld heeft!
-Steve Gallagher-

De goddelozen van de aarde maken achteloos een vreugde dans wanneer zij hun voorgangers horen spreken over liefde en de genade van God, maar wanneer zij zich niet bekeren, zullen zij nog het een, nog het ander ontvangen! ~ William C Nichols ~

De mate van ons ongenoegen met de wereld is de mate van ons genoegen met Christus.
Alexander McLaren

Dwaalleringen leren je niet om het vlees als gekruisigd te beschouwen. Ze moedigen je aan om te zondigen… De mensen hebben, met miljoenen tegelijk, hun eerste liefde verlaten om valse leraren en valse preken te volgen… Dit is de afval van deze tijd! ~ Milton Green ~

De rechtvaardigen en de goddelozen zijn in de zichtbare kerk vaak vermengt… Het is in het belang van satan om hypocriete en goddeloze mensen in de godsdienstige samenleving te brengen om het werk van God in diskrediet te brengen en zijn eigen belangen te behartigen.
~ Adam Clarke ~

Deze geschiedenis (gelijkenis van het het zaad Markus 4) beschrijft de tegenwoordige en de toekomstige staat van de kerk van het evangelie; de zorg van Christus voor haar, de vijandschap van de duivel tegen haar, de vermenging die in de wereld bestaat tussen goed en kwaad…
~ Matthew Henry ~

Dus het onkruid (Markus 4) staat in de regel voor de hypocrieten in de kerk. Zij lijken zo op christenen in hun ervaring, en, tot op zekere hoogte, in hun leven, dat het onmogelijk is om hen van de echte christenen te onderscheiden… Onze Heiland leert ons hier dat we hypocriete en misleidende mensen in de kerk kunnen verwachten. ~ Albert Barnes ~
Degenen die op zoek zijn naar het luxueuze merkteken van een zaligheid zonder kruis, zijn meer op zoek naar genezing dan naar zaligheid. Je kunt een religie onderhouden zonder kruisiging – maar geen christendom. Het leven in Christus begint met het sterven van het zelf. ~ Cecil B. Knight ~

De Bijbel kijkt niet naar de zonde alsof het een ziekte is, maar als een directe opstand tegen de autoriteit van de Schepper. De essentie van de zonde is – `ik zal niet toestaan dat iemand mij oplegt om gered te worden` en deze houding komt voor bij morele, goede mensen en bij slechte mensen zonder moraal. De zonde heeft niks te maken met moraliteit of immoraliteit, het heeft te maken met mijn geclaimde recht op mezelf, met een opzettelijke en uitdrukkelijke onafhankelijkheid van God, hoewel ik er een laagje vernis op smeer van christelijke terminologie.
~ Oswald Chambers ~

De mens ken zijn eigen rebellie niet, omdat hij er mee geboren is. ~ A.W. Tozer ~

Door Jezus te geloven op Zijn Woord, ontvang je wat Hij belooft heeft in Zijn Woord!
Nicky Moolenaar

De kerken zijn vergeven van religieuze amateurs, die cultureel niet geschikt zijn om voor te gaan en de mensen lijden daaronder…Veel van wat in Christus naam gebeurd, zijn vervalsingen van Christus, omdat het gebeurt door het vlees, met vleselijke methodes en vleselijke doelen.
~ A.W. Tozer ~

De Bijbel is het anker van onze vrijheden` Ulysses S. Grant (1822-1885), Achttiende president van Amerika.

De Bijbel is niet slechts een boek maar een Levend Wezen, met een macht die al zijn tegenstanders overwint.` Napoleon Bonaparte (1769-1821), Keizer van Frankrijk.

De schoonheid van een volgeling van Jezus Christus is gehoorzaamheid uit vrije wil.

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren (Albert Einstein)

De tijd is een kleed, de eeuwigheid is het werkelijke. A.Noniem

De zonde van de eerste mens, bracht de tweede mens ertoe om de derde mens te doden.
Jaloezie. A.Noniem

De schuld aan de wolf geven komt de schapen altijd goed uit!
A.Noniem

De kerk is al zo lang abnormaal, dat iedereen zal denken dat zij abnormaal is wanneer zij normaal wordt.
~ Leonard Ravenhill ~

De wijze leert meer uit een domme vraag, dan een domme uit een verstandig antwoord.
A.noniem

Datgene waar je je gedachten op richt zal je beïnvloeden! (Jesaja 26:3)
Andrew Wommack.

De vleselijke instelling van de mens verlangt naar de religie van de afvallige kerk, die een slaapmiddel geeft voor het geweten en de zondaar een vrijbrief om zijn zinnen te volgen.
~ Jamieson Fausset, Brown Commentary ~

De uitstorting van de Heilige Geest is precies het tegenovergestelde van de Toren van Babel.
Toren van Babel=egoïstisch de hoogte in en verstrooid worden.
Heilige Geest=eenheid tot eer van God en dat verspreid zich.
Amasja Moolenaar.

De geest van Ishtar werd, wordt omringt door drie elementen: seksualiteit, bedwelmende middelen en muziek.
Jonathan Cahn

De hel is wel degelijk een straf- maar is geen afstraffing. Het is geen marteling. De straf van de hel is het gescheiden zijn van God en dat zorgt voor schaamte, angst en spijt.
J.P. Moreland

De hel i het laatste vonnis dat zegt dat je consequent hebt geweigerd om te leven waarvoor je gemaakt bent en de enige optie is een veroordeling tot een eeuwige verbanning.
J.P. Moreland

De hel is Gods plan B. De hel is iets wat God wel moest maken omdat de mensen ervoor kozen tegen Hem in opstand te komen en af te wijzen wat voor hen het beste was en voor welk doel ze geschapen waren.
J.P. Moreland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *