Gezegden en uitspraken E


Eén enkel vers uit Gods Woord, zelfs wat Jezus gesproken heeft, is nog niet de hele waarheid!
Nicky Moolenaar

Er zijn miljoenen wegen naar de hel, maar er zijn geen wegen om de hel te verlaten.
– Leonard Ravnehill-

Een onsterfelijke ziel afbrengen van de eeuwige dood is een levenslange arbeid waard.
~Alfred Plummer~

Er bestaat slechts een ding dat minder belooft dan dat in werkelijkheid doet, en hetgeen een mensenziel kan bevredigen; en dat is je toewijden God. Ga naar Hem, laat niets je bij hem vandaan houden. Laten we ons aan Hem toewijden in liefde, in onze gedachtewereld en in gehoorzaamheid; en de leugens die ons onderuit dreigen te halen zullen geen macht over ons hebben. We zullen een vreugde bezitten die niet zal verbleken of eindigen.
~Alexander Maclaren~

Een kerk die door mensen wordt geleid in plaats van door God is gedoemd te mislukken. Wanneer je een bediening hebt omdat je een opleiding hebt genoten, maar niet door de Geest wordt geleid, zullen er geen wonderen gebeuren.
~Samuel chadwick~

Er zal een tijd komen dat Mijn gezalfden in vrijheid zullen wandelen en niet meer verstrengeld zullen zijn met de wereld. Het zal een tijd zijn dat degenen die Mij en Mij alleen toegewijd zijn, zullen uitstijgen boven alle beperkingen en alle zonde die Mijn bruid gevangen heeft gehouden… Ik heb jullie verteld van een eeuwig geluk die aan het einde der tijden openbaar zal worden. Ik heb jullie verteld over de grote oogst. Nu ben Ik degenen die ik kan vertrouwen aan het toerusten. Wees onderdeel van Mijn Bruid. De tijd is kort.
~Jim Corbett~ (uit Our Father`s Heart)

Een religie die voornamelijk uit emotie en sensatie bestaat is de meest vreselijke van alle vloeken die over een volk kunnen komen. Het ontbreken van realiteitszin is al erg genoeg; het uitvergroten van prestaties is een dodelijke zonde. ~Sammuel Ghadwick~

Een Hypocriet is moeilijker te bekeren dan een onverschrokken zondaar; het is schijn van godsvrucht die, wanneer men erin blijft, een van satans bolwerken wordt, van waaruit hij de kracht van de godsvrucht bestrijdt.
~ Matthew Henry ~

Er is geen omweg naar heiligheid. Jezus Christus kwam tot de opstanding via het kruis, niet eromheen.
~Leighton Ford ~

Een opstandig mens zou zo ongelukkig zijn in de hemel, dat hij aan God zou vragen of hij in de hel bescherming mag zoeken. ~ George Whitefield ~

Er bestaat geen grijs gebied tussen de hemel en de hel! – Steve Gallagher –

Er bestaat in de heilige Schrift in feite geen verlossing zonder gehoorzaamheid… Er kan geen verlossing bestaan zonder gehoorzaamheid, want verlossing zonder gehoorzaamheid is met zichzelf in tegenspraak. De essentie van de zonde is de rebellie tegen de autoriteit van God. ~ A.W.Tozer ~

Een wijze oude man zei: “vertrouw niet op alle mooie woorden: veel mensen hebben suiker in hun mond en gif in hun hart…” A.noniem

Er is geen geluk te vinden in het hebben en in het ontvangen, maar alleen in het geven. De halve wereld is in de zoektocht naar geluk op het verkeerde spoor. ~Henry Drummond ~

Een goed gevoel is het gevolg van gehoorzaamheid, nooit andersom!
~ Oswald Chambers ~

Er bestaat een heel precies evenwicht tussen geloven en handelen / doen.
Dat wordt prachtig beschreven door Oliver Cromwell, die eens tegen zijn troepen zei: “vertrouw op God en houd je kruid droog”.
Of net als C.H. Spurgeon eens zei: “bid alsof het allemaal van God afhangt en werk alsof het allemaal van jou afhangt.

Een echte volgeling van Jezus heeft GEEN opwekking nodig!
Want als je opgewekt moet worden betekend dat, dat je dood bent! N.M.

*Evolutie VS Schepping.
Als u in een schepping gelooft, dan moet u ook in een Vader God geloven.
Als u in Evolutie gelooft, dan zult u geneigd zijn om te gaan voor moeder natuur, (maar die dame bestaat niet!)
A.Noniem

*Evolutie VS Schepping.
Als u gelooft in de schepping, dan gelooft u dat dit heelal het resultaat is van een persoonlijke keus.
Als u in Evolutie gelooft, dan zult u verdedigen dat het een willekeurige onpersoonlijke trefkans was!
A.Noniem

*Evolutie VS Schepping.
Bij de schepping, was het een vastomlijnde bedoeling, een plan; maar bij de evolutie was het een patroon van willekeur. A.Noniem

*Evolutie VS Schepping.
Bij de schepping is het heelal een bovennatuurlijk stukje werk; bij de evolutie is het een natuurlijk proces.
Onder de schepping is het hele universum een open zaak; open voor persoonlijke invloed van God en van de mens.
Bij de evolutie hebben we de natuur als een gesloten systeem, dat zichzelf stuurt.
A.Noniem

*Evolutie VS Schepping.
Bij de schepping hebben we het concept van voorzienigheid; dat wil zeggen dat God zorgt voor de schepping, dat hij die in alles voorziet en dat Hij die onderhoud.
Maar bij de evolutie hebben we alleen maar toeval: als er iets goed gaat, is dat alleen het gevolg van een toevalstreffer. A.Noniem

Evolutie VS Schepping.
Bij de schepping hebben we een geloof, dat op feiten is gebaseerd.
Bij evolutie hebben we een geloof, dat gebaseerd is op fantasie ( Want het is alleen een theorie.)
A.Noniem

Evolutie VS Schepping.
Als we de schepping accepteren als de waarheid, dan accepteren we dat God vrij staat, om iets te scheppen, en om de mens naar Zijn beeld te scheppen. (Scheppen is iets uit niets)
Als we de evolutie als de waarheid aannemen, dan blijft ons niets anders over dan te denken, dat de mens de vrijheid heeft om God te maken tot alles wat hij maar uit zijn fantasie kan bedenken.
Als we dus de een boven de ander verkiezen – dan heeft dat diepgaande gevolgen.
A.Noniem

Elke seconde is een poort waardoor de eeuwigheid kan binnen komen!
Elke tekst is een poort waardoor de eeuwigheid kan binnen komen!
A.Noniem

Een Joodse wijsheid zegt: genezing was er eerder als ziekte.
Variant: de terugkeer is er eerder dan de afdwaling.
A.Noniem

Een Joodse wijsheid: De echo is de dochter van de stem. A.Noniem

Een lach is de beste make-up die een dame kan dragen. (Marilyn Monroe)

Een half evangelie is in Jezus geloven om gered te zijn (naar de hemel te gaan), maar Hem in je dagelijks leven links te laten liggen! Nicky Moolenaar

Een half evangelie is een evangelie uit de hel, van de vader van de leugen met een vroom sausje overgoten!
Nicky Moolenaar

Er is geen omweg naar heiligheid. Jezus Christus kwam tot de opstanding via het kruis, niet eromheen.
~ Leighton Ford ~

Eenheid=fundamenteel voor het ontvangen van de volheid van Zijn aanwezigheid, kracht en voorziening.
Handelingen 2 is het heropvoeden van de Berg Sinaï.
De Berg Sinaï bracht verdeeldheid, Handelingen 2 bracht eenheid.
Rabbi Manis Friedman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *