Gezegden en uitspraken H

Hoe vreselijk is dit!
-wanneer de gezanten van God de boodschappers van de duivel worden!- wanneer zij, die ertoe geroepen zijn om mensen de weg naar de hemel te wijzen, hen in feite de kant van de hel opsturen… Zij die, van welke denominatie zij ook zijn, de trots stimuleren, de onbenulligheid, de passie, de liefde van de wereld, het genot, het onrecht, het liefdeloze, het makkelijke, het zorgeloze… en dat als de weg naar de hemel bestempelen. Dit zijn valse profeten in de ware zin van het woord. Dit zijn verraders van zowel God als mensen… Zij bevolken onophoudelijk de duisternis van de nacht; en wanneer zij de arme zielen die zij te gronde hebben gericht zullen volgen, zal de hel hen uit de onderwereld tegemoet komen om hen te verwelkomen! ~John Wesley~

Het is (te) makkelijk om de duivel de schuld te geven. Jij laat je gebruiken!
Nicky Moolenaar

Hoe zal ik me tijdens het oordeel voelen, wanneer ontelbare gemiste kansen mijn gezichtsveld passeren en al mijn excuses niet meer blijken te zijn dan vermommingen voor mijn lafheid en trots?
~ Dr. W.E. Sangster ~

Het heeft geen enkele waarde wanneer we beweren dat we in Christus geloven, zonder dat ons geloof voldoende effect heeft gehad en zichtbaar wordt in ons leven. Bewijs, bewijs, alleen bewijzen zullen gevraagd worden wanneer de boekenopengaan en de doden voor het gerecht van God worden gebracht. Zonder enig bewijs dat ons geloof in Christus echt en oprecht is, zullen we niet anders dan opstaan in ons oordeel. Het is niet zozeer de vraag hoe we praten en wat we uitdragen, maar hoe we geleefd hebben en wat we hebben gedaan. Laat niemand zichzelf misleiden op dit punt!
~ J.C. Ryle ~

Het woord geloven van onze Heere verwijst niet naar een verstandelijke dat, maar naar een morele daad. Bij Hem betekent geloven `overgeven`. Ik heb er geen recht op om te verklaren dat ik in God geloof zonder dat ik mijn leven schik onder Zijn alziend oog. ~ Oswald Chambers ~

Het eigen ik is de wortel, de tak, de boom van al het kwaad van ons verdorven geslacht.
~ William Law ~

Het zaligmakende geloof is het geloof dat zichzelf volledig aan God overgeeft, in leven en dood.
~ Martin Luther ~

Het Woord breng jouw genezing, Jezus is Het Woord! ~ Cindy Mezas ~

Het kruis zal in ons leven binnendringen op de meest pijnlijke plaats, zonder ons of onze zorgvuldig opgebouwde reputaties te sparen. ~ A.W. Tozer ~

Het hele leven van Christus was het kruis en het martelaarschap: en jij wilt rust en vreugde voor jezelf zoeken? Je bent misleid! ~ Thomas á Kempis ~

Het mooiste van spreken met de ogen is dat er geen grammaticale fouten zijn. Blikken zijn perfecte uitdrukkingen. A. Sorge

Het is niet armoede, maar het onbehagen dat een mens ongelukkig maakt.
~ Matthey Henry ~

Het wordt maar aangenomen dat iedereen die tegen een bepaald kwaad is daarmee God representeert. Er wordt zelden gedacht aan de mogelijkheid dat hij een nog groter kwaad vertegenwoordigt. ~ Lev Nazrozov ~

Het geheim van een gelovige is, dat de genade van God hem in heiligheid doet leven!
Nicky Moolenaar

Het grootste gevaar in onze tijd is niet te veel oordelen, maar het te weinig oordelen van geestelijke valsheid.
A.Noniem

Het vrezen van God is de dood van elke andere angst, als een machtige leeuw verjaagt hij alle andere angsten!
-C.H. Spurgeon-

Hardlopen zonder schoenen, is als hard werken zonder goed gereedschap! N.M.

Het geheim van een goed huwelijk is het dienen van God en van elkaar!
-Ezra Taft Benson-

Het hart van de mens is klein; het kan geen twee liefdes bevatten. De wereld trekt het hart bij God vandaan, dus hoe meer de liefde voor de wereld heerst, hoe meer de liefde voor God zal vervagen en verdwijnen… De Geest van God in de ware christenen is gekant tegen de geest van de wereld.
~ Matthew Henry ~

Het `kruis` is liefde, je naaste liefhebben als jezelf.
Als je de liefde voor Jezus (Het Woord) verliest, verlies je alles!
Nicky Moolenaar

De Waarheid is liefde, Heb de Waarheid lief boven alles, Heb elkaar lief in de Waarheid, heb elkaar nooit lief ten koste van de Waarheid.
Nicky Moolenaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *