Gezegden en uitspraken I


Is de kerk in haar huidige staat niet een zekere, publieke, onophoudelijke ontkenning van het evangelie?
Laat de kerk zich niet aan de wereld zien als een zeker, onweerlegbaar contrast met het evangelie; en doe zij niet meer om zondaars te verharden en hen aan te zetten tot kritiek en ongeloof dan alle pogingen van de vijanden van het geloof uit de wereldgeschiedenis dat doen? ~Charles Finney~

In plaats van dat de kerk een protest afgaf tegen de wereld – een protest was tegen de wereld – sloop de wereld in de kerk en besmette haar. De Kerk verlaagt zichzelf op een vreselijke manier wanneer zij binnen haar muren de zonden verdraagt en wanneer zij mensen opneemt die wel het christelijke geloof belijden, maar niet het christelijke leven leiden. ~ C. Clemance ~

Is de hel zo zoet, is de eeuwige kwelling zo begerenswaardig dat u daarvoor de heerlijkheid van de hemel, de zaligheid van de eeuwigheid op zou geven? Beter een korte strijd een een eeuwige rust, dan een valse vrede en een eeuwige kwelling. ~ CH Spurgeon ~

In Godsdienst bestaan twee extremen, beiden even vals en dodelijk. En er bestaan twee soorten hypocrieten die deze uiterste posities innemen. De eerste soort beperkt de godsdienst tot een geloof in bepaalde abstracte doctrines, wat zij geloof noemen, en besteden weinig tot geen aandacht aan goede werken. De andere soort beperkt de godsdienst tot het doen van goede werken (ik bedoel dode werken) en besteden weinig tot geen aandacht aan het geloof in Jezus; zij stellen hun vertrouwen op hun verlossing vanwege hun eigen daden. ~ Charles Finney ~

Ik betwijfel of vijf procent van de belijdende christenen wedergeboren is.
~ Leonard Ravanhill ~

Ik ben niet bang om te zeggen wat ik denk. Ik ben bang voor mensen die zwijgen en met alle winden meewaaien. M. Ghesini
Ik maak me zorgen over de mate van infiltratie van de wereld in de kerk. We zijn veel meer beïnvloed dan we willen toegeven. Deze infiltratie heeft onze effectiviteit verlaagd, onze visie vervaagd en heeft ons ertoe gebracht om de wereldse normen voor succes over te nemen.
~ Billy Melvin~

Ik heb grote behoefte aan Christus; Ik heb een grote Christus voor mijn behoefte.
~ C.H. Spurgeon ~

Ik wil een ernstige christelijke man worden, meer losgemaakt van deze wereld, meer gereed voor de hemel, dan ik ooit in mijn leven geweest ben. Ik wil een scherp oor om de stem van de vijand te horen, of die nu klinkt in religie, politiek of filosofie. Ik wil weten wanneer ik de zachte, kalmerende stem van de antichrist hoor, die me psychologisch voorbereid voor de opname. Ik zou liever standhouden en daarbij iedereen tegen me keren, dan met de kudde meelopen de ondergang tegemoet. Is dat herkenbaar?
~ A.W. Tozer ~

Ik maak mezelf niet wijs dat ik beter ben dan andere mensen en wanneer iemand vraagt; wie ben jij dat je op deze manier durft te schrijven? Dan zeg ik; Ik ben een armzalig schepsel. Maar ik zeg ook dat ik de Bijbel niet kan lezen zonder een verlangen om vele gelovigen geestelijker, heiliger, eerlijker, meer op God gericht en hartelijker te zien dan ze nu zijn. Ik wil onder gelovigen meer van de pelgrimsmentaliteit zien, een beslistere afscheiding van de wereld, een taalgebruik dat meer op de hemel is gericht, een innigere wandel met God; en daarom heb ik geschreven zoals ik heb geschreven. ~ J.C. Ryle ~

Ik zocht naar de kerk en vond haar in de wereld. Ik zocht naar de wereld en vond haar in de kerk.
~Andrew Bonar ~

Ik ben er absoluut van overtuigd dat de inhoudsloosheid niet veroorzaakt wordt door vermoeidheid vanwege pijn. Inhoudsloosheid komt voort uit vermoeidheid vanwege plezier. Dat is de reden van ons geestelijke bankroet in een land van overvloed.
~ Ravi Zacharias ~

In het Oude Verbond werden alleen koningen, profeten en priesters gezalfd met olie, als teken van de Heilige Geest.
In het Nieuwe Verbond ontvangt iedereen die gelooft / opnieuw geboren is de Heilige Geest.
Dat betekend dat iedereen gezalfd en aangesteld is in het koninkrijk.
Je bent uitgenodigd voor de koninklijke, priesterlijke en profetische roeping in Jezus Christus.
Amasja Moolenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *