Gezegden en uitspraken O


O, Heere zou opstaan en de dodelijke fouten wegvagen die nu de schone lucht vervuilen! We verlangen naar die tijd dat de machten van de duisternis in verlegenheid worden gebracht… en dat de ware kerk geopenbaard zal worden in al haar puurheid en schoonheid, als de Bruid van Christus, en de afvallige kerk zal eens voor altijd weggevaagd worden. ~ Charles Spurgeon~

O, Heere, geef ons meer mensen die in vuur en vlam staan voor U! Mannen met brandende harten, volle ogen en gebarsten lippen; mannen die alleen de zonde vrezen, niets liefhebben boven Uw verheven wil, niets verlangen dan te sterven zodat anderen leven. Heilige Vader, ik vraag U in de Naam van Jezus om ins deze mannen te geven, voordat de kerk verder en verder afdwaalt van de norm die U ons in Handelingen hebt voorgehouden…
~ Leonard Ravenhill ~

Onze enige redding, onze enige bron, onze enige kracht, onze enige troost, onze enige autorteit, is het dierbare Woord van God. Neem dat weg en we hebben helemaal niets; geef ons dat en we hebben verder niets meer nodig. ~ Charles H. Mackintosh ~

Onze roeping, die alles voorafgaat en te boven gaat, is heiligheid. ~ Andrew Murray ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *