Gezegden en uitspraken W


Wie God wil horen spreken zal andere stemmen moeten laten zwijgen.
Nicky Moolenaar

Wanneer zondaars verdoemd zijn, laat ze dan in ieder geval over onze lichamen heen naar de hel springen. Wanneer zij verloren gaan, laat hen dan verloren gaan met onze armen om hun knieën. Laat niemand daar naar toe gaan zonder gewaarschuwd te zijn en zonder dat er voor hen gebeden is. ~Charles Spurgeon~

Wanneer voorgangers van mega-kerken hun boodschap willen aanpassen aan hun `markt`, aan de behoeften die hun `klanten` hebben, zal hun prediking essentiële onderdelen missen. Verdwenen zijn de harde woorden van Jezus. Verdwenen is het onderwijs over de zonde, de zelfverloochening, de offers, het lijden, het oordeel en de hel. Door alle nadruk op wat mensen willen, is er binnen deze kerkelijke groeibeweging weinig dat haaks staat op de wereld.
~ Os Guiness ~

Wanneer u ervoor kiest om te volharden in het najagen van wereldse zaken, zal ik bewijzen dat u meer van genot houdt dan van God; meer nog, dat u onverzoenlijke vijanden van God bent.
~ E. Payson ~

Welke dwaasheid kan groter zijn dan te arbeiden voor brood dat vergaat en het voedsel van het eeuwige leven te negeren? ~John Bunyan ~(op zijn sterfbed)

Wat mensen ons vertellen over hun ervaring met de waarheid, is niet per definitie ook De Waarheid!
Nicky Moolenaar

Wederom geboren worden is geen verandering van het eigen Ik; het is een vernietiging van het eigen Ik.
~ Steve Gallagher ~

Wanneer verziekte zondaars ertoe komen dat zij bereid zijn om alles te doen, om alles over te geven, om van alles te scheiden om genezing te vinden, dan – en alleen dan – begint de hoop voor hen te gloren. Dan zullen ze Christus op Zijn Eigen condities aanvaarden, en bereid worden gemaakt om Hem onder alle voorwaarden te aanvaarden.
~ Matthew Henry ~

We zien niet alleen de ware kerk – de bruid van Christus; maar ook de valse, overspelige kerk. De laatste heeft geen inzicht in de wetten van God en heeft daarom geen vreze Gods. Ze wandelt in duisternis, dood en verderf. ~ Milton Green ~

Wanneer Christus iemand roept, vraagt hij hem te komen en te sterven…
Want alleen de mens die dood is voor zijn eigen ik kan een volgeling van Christus zijn.
In wezen is elke opdracht van Jezus een oproep om te sterven, met al onze genegenheden en verlangens. ~ Dietrich Bonhoeffer ~

Wat jij niet wilt dat jouw geschied, doe dat ook een ander niet. -Jezus-

Waar o waar is het trompetgeschal van de kerk die de mensen waarschuwt voor de wraak die ophanden is? Er zijn natuurlijk miljoenen gelovigen die zeggen te geloven dat Jezus snel terugkomt, maar toch een vleselijk leven leiden. Ze praten vaker over hun vervoering dan over dit beeld van onze machtige Heiland, de Christus van God.
~ Leonard Ravenhill ~

We hebben geleerd om met onreinheid te leven en zijn het gaan zien als datgene wat natuurlijk en te verwachten is. ~ A.W. Tozer ~

Wie kastelen bouwt met zijn eigen leugens, zal zich begraven onder zijn eigen puin.
A.Noniem.

Wanneer jouw wil de wil van God is, heb jij je eigen wil! 1Korinthe 2:16 en Filippenzen 2:5

Wanneer er word gevraagd: “wat is belangrijker: bidden of Bijbel lezen?” Dan vraag ik: “wat is er belangrijker inademen of uitademen?” -Charles Spurgeon-

Waarom staat het leven van een religieuze `christen` bol van `christelijke` symbolen?
Omdat `christenen` de waarheid van Jezus niet meer laten zien in hun dagelijks leven!
Nicky Moolenaar

Waar vind u de ziel in het lichaam?
Waar u de muziek in het orgel vindt!
A.Noniem.

Ware aanbidding is een levensstijl / leefstijl.
A.Noniem

Wat heb je aan kennis over de wapenrusting, als je hem niet aangetrokken hebt!
Nicky Moolenaar

Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen. – J.S. Pasterkamp –

Woord en Geest = 2x 100%
Het Woord kan niet zonder de levendmakende Geest
en de levendmakende Geest heeft niks levend te maken zonder het Woord!
Nicky Moolenaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *