God wil dat je gezond bent! Mijn getuigenis.

Hallo allemaal.

Graag deel ik jullie mijn ervaringen met de Waarheid van Gods Woord.
De Bijbel zegt dat Hij onze ziekten op Zich heeft genomen en onze smarten gedragen. Jesaja 53:4 – Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

En in 1 Petrus staat het zo:`die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijn jullie genezen`. 1 Petrus 2:24

Dat deze teksten slaan op onze lichamelijke genezing bevestigd het Woord zelf in
Mattheüs 8.
Daar lezen we:”…Opdat vervult zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet zeggende: Hij heeft onze krankheden (op zich) genomen en (onze) ziekten gedragen.”
Kijk het filmpje maar…

Met dank aan: `Have Godfidence` voor het opnemen en monteren van deze video.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *