God wil dat je gezond bent! Mijn getuigenis.

Hallo allemaal.

Graag deel ik jullie mijn ervaringen met de Waarheid van Gods Woord.
De Bijbel zegt dat wij door de striemen van Jezus genezen zijn. Jesaja 53:5 – Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

En in 1 Petrus staat het zo :”die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen”. 1 Petrus 2:24

Dat deze teksten slaan op onze lichamelijke genezing bevestigd het Woord zelf in
Mattheüs 8.
Daar lezen we:”…Opdat vervult zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet zeggende:Hij heeft onze krankheden (op zich) genomen en (onze) ziekten gedragen.”
Kijk het filmpje maar…

Met dank aan:”Have Godfidence” voor het opnemen en monteren van deze video.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.