Het heilige koran experiment 2

Ik citeer:”De Islam leeft onder grote controle de laatste tijd van het christendom en wordt vaak bekritiseerd omdat het een agressieve religie is… maar wat nu agressief?
In deze video hebben we een bijbel vermomd als een Koran en lezen een aantal van zijn meest gruwelijke verzen aan de mensen voor”. Einde citaat.
We bekijken het 2e “gruwelijke” citaat wat uit de Bijbel voorgelezen word.
Citaat: “Als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zult gij het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult gij eten.” Einde citaat.
STAAT DIT ECHT IN DE BIJBEL? …JA!
WAAR?

Leviticus 26:29 – Want gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten.
Deuteronomium 28:53 – En gij zult eten de vrucht van uw buik, het vlees uwer zonen en dochters, die de Heere uw God gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen.

Zoals we bij het eerste citaat hebben ontdekt is het van groot belang teksten uit de Bijbel in zijn kontekst te lezen!
Waar staat het in de Bijbel en tegen wie is het gesproken in de Bijbel? en wat staat er voor en na deze verzen.
Waar staat het in de Bijbel? Oude testament.
Tegen wie is het gesproken? Tegen het volk Israël.
In wat voor Kontekst staat het geschreven? Zegen en vloek.
Het is niet simpelweg eenvoudig om met deze “gruwelijke” teksten een goed beeld van een liefde volle Vader te schetsen.
Toch wil ik u kort meenemen naar het Vaderhart van God.
Hoe is het begonnen en hoe staat het er vandaag voor.
En daar midden in staan deze “gruwelijke” teksten opgetekend.
In de volgende post wil ik u een drieluik laten zien, een rode streep door de geschiedenis van de mensheid.

PARADIJS – ZONDEVAL EN GEVOLG VAN DE ZONDE – JEZUS.

Lees het maar in: Het heilige koran experiment 2a en
Het heilige koran experiment 2b

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *