Het heilige koran experiment 3

Ik citeer:” De Islam leeft onder grote controle de laatste tijd van het christendom en wordt vaak bekritiseerd omdat het een agressieve religie is … maar wat nu agressief?
In deze video hebben we een bijbel vermomd als een Koran en lezen een aantal van zijn meest gruwelijke verzen aan de mensen voor”. Einde citaat.
Kunt u zich dit filmpje nog herinneren?
We gaan kijken naar het volgende citaat uit het filmpje: “Ik laat niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, dan moet u haar hand laten afhakken”. einde citaat.

WAAR STAAT DIT IN DE BIJBEL?
Kijk hier zien we opnieuw hoe list en bedrog samenspelen om u en mij en vooral niet Bijbel onderbouwde mensen om de tuin te leiden en deze LEUGEN te doen laten geloven alsof deze tekst echt in de Bijbel staat!
Bij het horen van dat citaat, vroeg ik aan mijn vrouw: “staat deze tekst in de Bijbel?”
Wat blijkt nu dat deze jongemannen 2 teksten, een uit het Nieuwe en een uit het oude testament samen tot een tekst hebben gesmeed! Was het u al opgevallen?
Tekst 1- Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, MAAR IK STA NIET TOE, DAT EEN VROUW ONDERWIJS GEEFT of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. 14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; (1Timotheüs 2:11-14).
Tekst 2- “Wanneer mannen met elkander vechten en de vrouw van de een komt tussenbeide om haar man te bevrijden uit handen van degene die hem slaat, en zij steekt haar hand uit en grijpt hem bij zijn schaamdelen, DAN ZULT GIJ HAAR HAND AFKAPPEN; gij zult haar niet ontzien.” (Deuteronomium 25 vers 11 en 12)
U ziet het nu duidelijk! Dit is MISLEIDING!
tekst 1 wil ik nu niet verder op ingaan dat heb is al uitgebreid behandeld.
Tekst 2 laat twee kanten zien waarom er zo een harde straf geëist werd tegen dit vergrijp van de vrouw.
Ik probeer kort er wat over te zeggen.
a – Dit is de enige mutilatie / verminkende straf in de Wet van Mozes.
b – De vrouw grijpt naar de schaamdelen van de man,
daarmee ontdekt ze de schaamte van die man en ontdekken van de schaamte van een man buitenom je eigen man is overspel. en de wet van Mozes schrijft voor dat iemand die overspel pleegt gedood moest worden. Leviticus 20 (let wel, Oude testament!)
c – Deze vrouw grijp naar de schaamdelen van de man en kan zo de kinderbijslag (Ned woordspeling) van de man teniet doen. En als een man te oud was om te werken of te ziek, zorgden zijn kinderen voor het onderhoud van hun vader / opa… dus kon de vrouw de hele toekomst van die man letterlijk kapotmaken.
Maar waarom richt deze straf zich nu specifiek tot de vrouw in deze tekst?
Veel joodse geleerden schreven daar al lang geleden over op dat de vrouw, vanwege haar fysieke ongelijkwaardigheid in een gevecht, sneller geneigd is om naar de testikels (oftewel de zwakke plek van de man) te grijpen om zo het gevecht te winnen. Dit kan een reden zijn geweest waarom de wet in kwestie zich specifiek richt op vrouwen, naast de al aangehaalde kwestie van het in gevaar brengen van iemands overlevingskansen na de levensjaren van arbeid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *