Het heilige koran experiment 4 Homoseksualiteit

Ik citeer:” De Islam leeft onder grote controle de laatste tijd van het christendom en wordt vaak bekritiseerd omdat het een agressieve religie is … maar wat nu agressief?
In deze video hebben we een bijbel vermomd als een Koran en lezen een aantal van zijn meest gruwelijke verzen aan de mensen voor”. Einde citaat.
Kunt u zich dit filmpje nog herinneren?
We gaan kijken naar het laatste citaat uit het filmpje:” Wanneer een man bij een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden” einde citaat.
Dit is een niet mis te verstaan citaat.

WE GAAN EENS KIJKEN WAAR DAT IN DE BIJBEL STAAT.
“U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel” Leviticus 18:22
Nu de tekst uit het filmpje – “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf” (Leviticus 20:13
Aangaande dit onderwerp moeten we ons opnieuw realiseren dat christenen onder geen enkele omstandigheid worden opgeroepen om homoseksuelen ter dood te brengen!!
Het is heel belangrijk om te weten dat deze tekst in het Oude Testament / het oude verbond opgetekend staat.
Deze wet uit het oude testament werkte als een spiegel.
De mens moest weten wat seksuele immoraliteit is voordat het kan weten dat het vermeden dient te worden. Dit geldt net zo goed voor diefstal, overspel, moord,
et cetera. Daar moest een straf op staan om te laten zien hoe zwaar het weegt voor God.
Nog steeds is homoseksualiteit een gruwel in Gods ogen, daar mogen we niet zomaar aan voorbij gaan maar het goede nieuws is dat Jezus alle zonde van heel de wereld op zich heeft genomen en de straf op die zonde heeft gedragen! En dat is ongelofelijke genade!
Een Bijbels voorbeeld,profetie over Jezus: Jesaja 53:5 – Maar Hij is om onze / uw en mijn overtredingen verwond, om onze / uw en mijn ongerechtigheid verbrijzeld; de straf die ons / u en mij de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons / u en mijn genezing geworden.
Ja, dus ook homoseksualiteit is hier bij ingesloten!
Want: “En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar voor die der gehele wereld.” 1 Johannes 2:2
Dit is het Nieuwe Verbond! God schenkt u genade voor welke zonde dan ook, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus!
Deze genade kan u ontvangen door uw zondige leven af te leggen en te geloven dat Jezus ook voor u betaald heeft door Zijn lijden en sterven.
Een Bijbels Voorbeeld: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden…” Johannes 3:17
“Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden…” 1 Timotheüs 1:15
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…” Johannes 3:16
Homoseksualiteit is een gruwel in Gods ogen, net als elke zonde dat is! maar door geloof in Jezus christus is er vergeving en herstel.
JEZUS HEEFT JE LIEF! MAAR HOUD TEVEEL VAN JE OM JE ONGEHOORZAAM TE LATEN!

De enige waarheid = Jezus heeft je vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *