Het huwelijk is een verbond

Het huwelijk, wat leert Gods Woord ons over het huwelijk?

Voor dat we op deze vraag ingaan, wil ik een andere vraag beantwoorden.
Waarom een studie over het huwelijk?

De reden is eenvoudig. Omdat mijn vrouw en ik meer en meer zien dat de gelovigen van vandaag weinig tot geen waarde meer hechten aan het huwelijk. Terwijl God juist het huwelijk heeft gegeven als een afspiegeling van het verbond van de Heere Jezus en zijn bruid, gemeente.

Als we de vraag stellen wat Gods Woord ons over het huwelijk leert, moeten we eerst de definitie vinden vanuit Gods Woord wat een huwelijk is!
We lezen het in Gods Woord namelijk in Genesis 2:24; Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven (aanhangen); en zij zullen tot een vlees zijn.

VERLATEN – AANHANGEN – TOT EEN VLEES ZIJN.
Dat is het kernprincipe van God voor het huwelijk, voor getrouwd zijn.

Het huwelijk is een afspiegeling van het verbond van de Heere Jezus en zijn bruid, gemeente.

Elkander onderdanig zijnde in het ontzag aan God. Jullie vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk heeft zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelf; en de vrouw zie, dat zij ontzag heeft voor haar man. Efeze 5:21 t/m 33

HET HUWELIJK IS HET DIENEN VAN ELKAAR IN LIEFDE EN NAAR DE WIL VAN GOD.

Allereerst en iedere gelovige zou dit moeten weten is het bijbelse woord voor verbond Berith. Het is een Hebreeuws woord dat is afgeleid van snijden.

BERITH:
1- Is een verbond tussen twee mensen die geen bloedverwanten zijn.
2- In een berith beloven de twee partijen beloften, en worden verplichtingen aangegaan.
3- In een berith roepen de twee partijen God aan als getuigen, en er worden dieren geofferd.
Er moest bloed vloeien!

We lezen over een berith in Genesis 15 en Jeremia 34.
Er werden dieren gebracht, die midden door werden gedeeld en de delen tegen over elkaar werden gelegd. Beide partijen gingen over dat pad van bloed tussen de gedeelde dieren door.

Het doel van een berith was het sluiten van een verbond, een verbinding aan te gaan zonder mogelijkheid tot ontbinden.
De twee partijen verplichtten zichzelf om ten allen tijde goed en trouw aan elkaar te zijn.
Ze beloofden te zorgen voor elkaar, elkaar te beschermen en levenslang er voor elkaar te zijn.
De straf op het verbreken van het verbond was dan ook de hoogst denkbare straf: de doodstraf.
zoals die twee delen van dieren een eenheid vormen, zo vormen wij, die tussen deze stukken doorlopen, in dit nu gesloten verbond een eenheid
wie zich niet houdt aan deze overeenkomst, hem zal het vergaan als deze dode dieren.

We lezen in Deuteronomium 22:14b, 20 en 21 dat het belangrijk was, dat er bloed vloeide als een man en vrouw geslachtsgemeenschap hadden. Vloeide er namelijk geen bloed tijdens deze gemeenschap betekende dit dat de vrouw geen maagd meer was. De straf hierop was de doodstraf.
Deze vrouw werd voor de ingang van het huis van haar vader gestenigd.

Waarom werd deze vrouw gestenigd?
Omdat deze vrouw geen maagd meer was kon zij onmogelijk deelnemen aan de laatste fase van het huwelijksverbond, samen wonen met haar man.

BLOED IS DUS NOODZAKELIJK OM HET VERBOND TUSSEN MAN EN VROUW LEVENSLANG TE BEVESTIGEN.

Elke keer als man en vrouw geslachtsgemeenschap hebben bevestigen ze het gesloten verbond.

Ook wanneer we avondmaal vieren, worden we er elke keer aan herinnerd dat we een verbond hebben gesloten met de Heere Jezus. Lukas 22:15 t/m 20

Wanneer is er dus volgens Gods Woord sprake van een verbond, huwelijk?
Je ouders verlaten – Je man, vrouw aanhangen – het hebben van geslachtsgemeenschap.
Genesis 2:24

Hoelang duur zo een verbond, huwelijk volgens Gods Woord?
Levenslang! Tot de dood man en vrouw scheid.
Genesis 15, Jeremia 34.

Volgende keer: Het Joodse huwelijk.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: de Bijbel, CIP.nl (Jeffrey Schipper) en christenen voor Israël.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *