Tatoeage tot eer van God!?

HET WOORD VAN GOD EN TATOEAGES. (-4-)
Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

In de vorige post zijn we enkele Bijbelteksten tegen gekomen, laten we die eens onder elkaar zetten.

Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, NOG SCHRIFT VAN EEN INGEDRUKT TEKEN IN U MAKEN; Ik ben de HEERE! Leviticus 19:28
Hier lees je de wil van God over jouw lichaam, geen snijdingen in je vlees en geen ingedrukt teken.
WAAROM…
…Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een NIEUW schepsel; het OUDE is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17
EN DAT BETEKEND…
…Of weet jij niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in je woont en die je ontvangen hebt van God, en weet je niet dat je niet van jezelf ben? Jij bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam. Daarom! 1korinthe 6:19
MAAR…
… Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor( = leraars verzamelen die naar hun mond praten), zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden. 2Timotheüs 4:3
EN DAAROM…
… Zo dan, omdat jij lauw bent, en noch koud noch heet, Ik zal je uit Mijn mond spuwen.
Want jij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen ding gebrek; en jij weet niet, dat je ellendig, jammerlijk, arm, blind, en naakt bent! Openbaring 3:16 en 17

Door heel eenvoudig Gods Woord aan het Woord te laten is de boodschap kraak helder!
Maar de boodschap wordt nog duidelijker! En Je hebt het zelf misschien al gelezen!

DE TATTOO IS HET MERKTEKEN VAN DE DOOD!
Gij zult om een DOOD LICHAAM geen snijding in je vlees maken, nog schrift van een ingedrukt teken in je maken; Ik ben de HEERE! Leviticus 19:28

Dood en duisternis zijn altijd al een klassiek tatoeage-thema geweest. Schedels, slangen, demonen, spinnen en spinnenwebben zijn allemaal conventionele (traditionele) tatoeagebeelden. Darkside-tatoeage neemt onze fascinatie voor sterfelijkheid, dood, isolement, angst en kwaad naar een nieuw niveau.
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: een complete geïllustreerde gids voor tatoeages, piercings en andere lichaamsaanpassingen , blz. 56)
Schedels afgedrukt op de huid in overvloed, en afbeeldingen van de Grim Reaper worden vaak gezien… Deze beelden, onuitwisbaar op de huid, weerspiegelen de onzekerheid over de toekomst, en sublimeren de alomtegenwoordige angst voor het onbekende. Het dragen van een doodsfiguur op iemands lichaam kan een aanroeping zijn van alle ondefinieerbare krachten van de natuur en de kosmos die bestaan, in een poging de drager tegen zulk een lot te beschermen.
(Henry Ferguson en Lynn Procter, The Art of the Tattoo , blz. 76)

WEES NU EENS EERLIJK!
Volg een rondleiding door de meeste tattoo shops en morbide (lugubere, perverse, ziekelijke) scènes van de dood, demonen, slangen en de hel zullen je overspoelen! Magere maaiers, vlammende schedels, slangen die door schedels kruipen, demonen, satan, pornografie, godslastering, naakte vlammen van de hel – elke satanische scène van de hel wordt verheerlijkt. Wie denk je dat de “meesterkunstenaar” van zulke helse scènes in de geest van de tatoeëerder schildert? Je weet net zo goed als ik wie de echte ‘meestertattooist’ is. . . En zijn naam is lucifer!
ONGELOFELIJK!
Meer dan 4.000 jaar geleden verbond de Bijbel de tatoeage met “de doden” en ondanks onze zo geciviliseerde (Beschaafde, Ontwikkelde, Welgemanierde), moderne samenleving is de dood is nog steeds het tatoeage-teken!
Wie wordt in de Bijbel geassocieerd met de dood? Wie is de auteur van de dood? Wie wordt in de Bijbel Dood genoemd?
De dood ging de wereld binnen in Genesis 3 door de verleiding van Satan. Satans overwinning was de dood. Geen wonder dat zijn volgelingen zich versieren met zijn ‘handelsmerk’ van de dood.
Net zoals de Heer Jezus Christus leven en de gever van het leven is.
Satan, “die zich verzet en verheft boven alles wat God wordt genoemd” (2 Thess. 2: 4), is de dood en de auteur van de dood.
Dat jouw niemand verleid op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard is de mens van de zonde, de zoon van het verderf; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. 2Thessalonicenzen 2:3 en 4

De duivel is de dood. . .
In Hebreeën hoofdstuk 2 zegt de Bijbel dat de duivel “de macht van de dood ” had. De dood is het meesterwerk van de duivel. De dood was zijn grootste triomf. En prijs de Heer, de Heere Jezus Christus nam de grootste triomf van de duivel en de ultieme kracht van de duivel, is de dood, en versloeg hem ermee! Halleluja!
Aangezien de kinderen dan deel hebben aan vlees en bloed, heeft Hij [Jezus] ook zelf op dezelfde manier deelgenomen; dat Hij (Jezus) door de dood hem zou kunnen vernietigen die de macht van de dood had, dat is de duivel; Hebreeën 2:14

Let eens op Markus 5:1 t/m 5.
1 En zij kwamen over aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen.
2 En zo Hij(Jezus) uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, UIT DE GRAVEN, een mens met een onreinen geest;,
3 Dewelke zijn woning IN DE GRAVEN had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen.
4 Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen..
5 En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en IN DE GRAVEN, roepende en *slaande zichzelf met stenen.
* and cutting himself with stones. King James Version
LET OP! ook Jezelf snijden met stenen( andere voorwerpen) = aderlatingen. . . het begin van de tatoeage. (lees ook verminking)
De *plaats van overlijden wordt gekenmerkt door schedels, gekruiste beenderen, kruisen, enz. En behoren tot de favoriete onderwerpen van de tatoeëerder (en Satan).
Ook vind men die KENMERKEN OP EN ROND GRAVEN. Allemaal connecties met dood en verderf!

DE TATTOO, HET MERKTEKEN VAN DE HEL
Het is ook het vermelden waard dat niet alleen de dood een belangrijk onderwerp van tatoeages is, maar ook vuur, vlammen en HEL.
En ik keek, en zie een bleek paard; en zijn naam die op hem zat, was de Dood en de Hel volgde hem.
Openbaring 6:8

Een van de favoriete onderwerpen van de tatoeage aller tijden is vlammen en vuur. Nu. . . wie is geïnteresseerd in het verheerlijken van vlammen en vuur?
Dan zal hij (Jezus) ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Gaat weg van mij, gij vervloekte in eeuwig vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen. Mattheüs 25:41

TATTOO HET MERK VAN DE SLANG.
Het is ook heel verhelderend dat een ander belangrijk thema van de tatoeage de draak en de Slang is. Tweede merk na scènes van dood en hel zijn kwaadaardige, duivelse beelden van draken en slangen, de meest gewilde tatoeages.
Hmm. . . . ? Nu vraag ik me af waar dat onderwerp vandaan kwam?

De SLANG nu was listiger dan al het gedierte van het veld, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: jullie zullen niet eten van al de bomen in deze hof? Genesis 3:1
En de grote DRAAK is geworpen, namelijk de oude SLANG, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. Openbaring 12:9
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den DRAAK, den OUDE SLANG, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; Openbaring 20:1 en 2

Tatoeëren wordt geassocieerd … met zonaanbidding,* megalithische bouw, oorpiercing, aanbidding van de slang , …” (Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 22)
* Een megaliet is een stenen monument. Het woord ‘”megaliet” komt uit het Oudgrieks (μέγας (megas) = groot, λίθος (lithos) = steen) waarmee een groep monumenten wordt aangeduid die uit een of meer grote stenen bestaan. Een megaliet heeft vaak de functie van heiligdom of grafmonument.

TATTOO HET MERK VAN SATAN.
Het tijdschrift Rolling Stone had een artikel over de beroemde tatoeëerder Paul Booth. Booth, een van ’s werelds meest gewilde tattoo-artiesten, heeft de lichamen van vele rocksterren getatoeëerd. Booth heeft een wachtlijst van meer dan twee jaar! Booth’s tattoo-kamer is ontwijd met echte menselijke schedels, bedankt notities van klanten geschreven in bloed, martelwerktuigen, ondersteboven kruisen, Satanic Goat of Mendes (De geit van Mendes was een tempel geit gebruikt in een oude cultus in de stad van Mendes , Egypte . Vermoedelijk, vermoedelijk hadden de priesteressen geslachtsgemeenschap met een geit in bepaalde religieuze ceremonies ), vleeshaken en gemummificeerde dieren. Rolling Stone zegt dat het boze werk van Booth is voor degenen die “… de dood, perversie, godslastering en foltering liefhebben …” (Rolling Stone , 28 maart 2002, blz. 39)

Booth’s godslastering en gemene vuiligheid omvat onthoofde Christusfiguren, gruwelijke demonen, travestiet nonnen scheiden hun eigen genitaliën, smeltende schedels en over elke andere blasfemische vuiligheid “uit de hel voortgekomen”. Booth’s eerste “geïnspireerde” tatoeage bestond uit drie fanged, skinless demons op de rug van zijn vriendin. ( Rolling Stone , 28 maart 2002, blz. 40)

Dit is hoe Booth’s eigen website zijn godslasterlijke, satanische tatoeages en missie beschrijft:
“Uit de diepte van de hel gespuid, het is Paulus missie geweest om menselijke huiden te herconfigureren (opnieuw opbouwen) en goddelijke verklaringen van godslastering te verspreiden.”

Mag ik u eraan herinneren – dit is een van de meest gewilde en beste tattoo-artiesten ter wereld!
Tattoo artist “Liorcifer” zegt op zijn website:

“Liorcifer is een lieveling van Satan, de broer van Lucifier, soldaat van duisternis, krijger tegen alles wat goed en heilig is.” Liocifer heeft zijn stempel op het vlees gedrukt sinds het begin der tijden. ”
Een andere populaire tatoeëerder, Tim Kern, schrijft over zijn Bio op zijn website:
‘Tim is een ongelovige Afvallige, sinds de Zwarte Pest is hij vlekken op de huid. Binnenkort zal hij een van de leidende handlangers van Satan zijn, Tim zal Profane Immoraliteit verspreiden met elke streek van zijn Slechte machine …’

IS ER ENIGE TWIJFEL WIE DE “MEESTER-TATOEËRDER IS?
Want enigen hebben zich alrede afgewend achter den satan.. 1 Timotheüs 5:15
Geef geen plaats aan de duivel. Efeziërs 4:27

Persoonlijk geloof ik dat je met het nemen van een tatoeage, de duivel een plaats geeft op jouw grondgebied. Het plaatje of de tekst kan normaal zijn, maar de bron is vuil! En kan er uit een vuile bron, schoon water spuiten?

Bronnen: De Bijbel, Ferry watkins van Dial- Truth- Ministries, Wikipedia, encyclo.nl

Tatoeage tot eer van God!? -5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *