Tatoeage tot eer van God!? -5


TATOEAGE IS HET BEELD VAN OPSTANDIGHEID!
Want WEDERSPANNIGHEID (opstandigheid) IS een zonde van TOVERIJ, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. 1Samuël 15:23
De toveres zult gij niet laten leven. Exodus 22:18

En als er een bericht is dat de tatoeage schreeuwt – luid en duidelijk – is het rebellie! (opstand!)

“Omdat body art nog steeds geen mainstream is, toont het hebben van sporen op je lichaam die je daar opzettelijk hebt gezet, de wereld je rebelse en onconventionele aard” .
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: een complete geïllustreerde gids voor tatoeages, piercings en andere lichaamsaanpassingen , pagina 32)
“In deze cultuur wordt een getatoeëerde persoon nog steeds beschouwd als een rebel , als iemand die zeer zichtbaar buiten de grenzen van de normale samenleving is gestapt , …”
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p 75)
“Ontegenzeggelijk tatoeages zijn sociaal onaanvaardbaar .”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 179)

Lieve lezer, het is niet mijn persoonlijke afkeer tegen tatoeages wat ik wil onderstrepen, nee!
Het heeft mijn hart om jouw wakker te schudden, en te laten zien dat elk tatoeageboek en studie onderstreep dat tatoeages rebellie zijn!

TATOEAGE EEN TEKEN VAN SCHANDE OF SMAAD
Steve Gilbert, in het zeer populaire, pro-tattoo boek, Tattoo History: A Source Book , documenteert dat zelfs het woord “tatoeage” betekent “… een teken van schande of smaad”.
In feite, door de hele geschiedenis werd de tatoeage gebruikt om de crimineel, overspelers, verraders, deserteurs, de afwijkende en verstotenen te markeren. De tatoeage was een gevreesd teken van verwijt en schande.
Overspel werd ook op deze manier [getatoeëerd] in sommige delen van Groot-Brittannië bestraft, en ‘slechte karakters’ werden gemarkeerd als BC … In 1717 werd branding in het leger afgeschaft en vervangen door tatoeëren … met de letter ‘ D ‘deserter’ ”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 162)

TATOEAGES IN HET CIRCUS
“Tegen 1897 had het tatoeëren de Verenigde Staten bereikt , waar het meteen een attractie voor circusevenementen werd .”
(Laura Reybold, alles wat u moet weten over de gevaren van tatoeage en bodypercings , blz. 17)
“De populariteit van het tatoeëren tijdens het laatste deel van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw had veel te danken aan het circus .”
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , blz. 135)

TATOEAGE HET MERK VAN ONTSPANNING
Tatoeages zijn zo rebels en walgelijk voor de meeste mensen – ze vergelijken een tatoeage met vuile pornografie – “vies, onfatsoenlijk en subversief tegenover moraliteit”.
“In een maatschappij die naaktheid als vies, onfatsoenlijk en subversief of moreel beschouwt … is het niet verrassend dat decoraties aan het lichaam worden toegewezen aan dezelfde categorie .”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 179)

Zelfs in het barbaarse en immorele oude Grieks en Rome werd de tatoeage als “barbaars” beschouwd en voornamelijk gebruikt om slaven en misdadigers te markeren. Het is interessant, ze bevorderden slavernij en andere vormen van verdorvenheid – maar tatoeages waren barbaars. Wat getuigt van de barbaarse christelijke tattoo-rage van vandaag? IS DE VOLGEND CHRISTELIJKE VERDORVENHEID – SLAVERNIJ? (Dit is een onderwerp waar we wel eens dieper op in kunne gaan… wie weet!)
“Respectabele Grieken en Romeinen namen niet deel aan decoratieve tatoeages , die ze associeerden met barbaren , maar de Grieken leerden de techniek van de Perzen en gebruikten het om slaven en misdadigers te markeren, zodat ze konden worden geïdentificeerd als ze probeerden te ontsnappen.”
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , p. 15)

TATOEAGE BEELD VAN VERDORVENHEID
Behalve dat het een vorm van zelfvernietiging is, sluit de tatoeage de drager voor altijd af van de rest van de normale maatschappij . Het is niet zo verwonderlijk om op te merken dat het grootste aantal getatoeëerde in Japan tot de onderwereld behoort, en in Amerika komen tatoeages het meest voor in gevangenissen of hardrockbands .
(Danny Sugerman, eetlust voor vernietiging: de dagen van Guns N ‘Roses , blz. 40)

“Het was een oude Japanse traditie om veroordeelde criminelen te tatoeëren …”
(Laura Reybold, alles wat je moet weten over de gevaren van tatoeage en bodypercings , blz. 15)

“Een onderzoek naar jonge delinquenten aan de westkust van Amerika concludeerde dat delinquenten zich significant vaker tatoeëren dan niet-delinquenten , en dat de neiging zich op jonge leeftijd ontwikkelt zonder enige gedachte voor de toekomst.”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 113)

In de instituten van Borstal [criminelen] is geschat dat de incidentie van tatoeage kan oplopen tot 75 procent .
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 113)

Uitvoerige studies uitgevoerd in Denemarken, onthulden de volgende verhelderende statistieken met betrekking tot tatoeages:

42% van de huizen voor kortstondige detentie werden getatoeëerd
60% van de huizen voor jonge mannen met gedragsproblemen
72% van de gevangenissen voor jonge mannen
52% van de bevolking van gevangenissen
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 114)
Dezelfde Denemarken-studies onthulden ook dat minder dan 4,8 in de algemene bevolking werd getatoeëerd. (Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 114)

Onderzoek door wetshandhavingsfunctionarissen kwam ook tot de conclusie dat:

de aanwezigheid van decoratieve lichaamstatoeages zou kunnen dienen om aan te geven dat er sprake is van persoonlijkheidsstoornissen die zich kunnen manifesteren in crimineel gedrag.
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 117)
Daarom verbinden veel autoriteiten tatoeage met agressie, dwz anti-autoritarisme, en het kan niet worden betwist dat bendes en delinquenten, jeugdige of anderszins, massaal bewijs van agressie vertonen . (Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 114)

TATTOO: HET MERK VAN PERVERSIE

Studies hebben tatoeages gekoppeld aan homoseksualiteit, lesbianisme en grove seksuele perversie.

Om eerlijk te zijn voor degenen die beweren dat tatoeage verbonden is met homoseksualiteit, bleek uit onderzoek in een Nieuw-Zeelandse Borstal voor meisjes dat van de 60 procent getatoeëerde, 90 procent toegaf tot lesbisch gedrag tijdens corrigerende behandeling …
Nog verdere analyse wees erop een verhouding van agressie tot het aantal tatoeages, en dat de meest zwaar getatoeëerde meisjes onstabiel en onzeker waren en de neiging hadden om de mannelijke rol te spelen in hun seksuele ontmoetingen.
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 87)
[geassocieerd met tatoeages] Onder deze omstandigheden citeerde Raspa: impulsiviteit, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfcontrole, homoseksuele oriëntatie, seksueel sadomasochisme, bondage, fetisjisme, biseksualiteit, lesbianisme , antisociale persoonlijkheid, borderline persoonlijkheidsstoornis, schizotypische persoonlijkheidsstoornis, manie en bipolaire stoornis en schizofrenie.
(Raspa, Robert F. en John Cusack 1990, Psychiatric Implications of Tattoos , American Family Physician.) 41: blz. 1481 geciteerd in Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , blz. 159)

TATTOO: EN STOORNISSEN VOOR DE PERSOONLIJKHEID

Studies tonen ook aan dat “zelf veroorzaakte” tatoeages vaak worden geassocieerd met mensen met persoonlijkheidsstoornissen, onrustige achtergronden en zelfverminkingsneigingen.

Er zijn aanwijzingen dat het de loutere aanwezigheid van de tatoeage, niet de artistieke inhoud, die correleert met bepaalde diagnoses. Zo kan een tatoeage worden gezien als een waarschuwing dat de praktiserend arts om te zoeken naar een onderliggende psychiatrische voorwaarden moeten waarschuwen.
( Raspa, Robert F. en John Cusack 1990, Psychiatric Implications of Tattoos , American Family Physician. 41: blz. 1483)
“… studies suggereren dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen vaak meerdere kleine tatoeages hebben …”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 115)

Onderzoek geeft duidelijk aan: “de aanwezigheid van tatoeage was vaak een aanwijzing voor een achtergestelde en onrustige achtergrond.”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 117)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Volgende keer: MAAR WAT OVER DE TATOEAGE VAN VANDAAG?

Bronnen: De Bijbel, Ferry watkins van Dial- Truth- Ministries, encyclo.nl.

Tatoeage tot eer van God!?-6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *