Tatoeage tot eer van God!?

HET WOORD VAN GOD EN TATOEAGES. (-11- Laatste deel van de studie)
Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

Het einde van de studie is in zicht.
En ik denk dat we samen verschillende ontdekkingen hebben gedaan die ons zeker aan het nadenken hebben gezet.

Als mensen aan mij vragen mag je een tatoeage als volgeling van Jezus of niet, dan antwoord ik altijd vanuit Gods Woord. En dan zeg ik:” luister goed, je mag alles, alles wat je doet doe dat tot eer van God!” Dan laat ik zelf de vraagsteller nadenken of een tatoeage tot eer van God is. Heel eenvoudig omdat ik niet verantwoordelijk ben voor de keuzes die mensen maken!
Graag laat ik jullie zien wat Gods Woord zegt over de wil van God over ons leven, maar jij en ik zijn ZELF verantwoordelijk voor de keuzes die we maken!
Mijn ouders zeiden tegen mij:” Nicky, Jij komt straks ALLEEN voor God te staan, dan moet jij ZELF je daden verantwoorden voor Hem!” Dan sta je er alleen voor! En daar zit een kern van waarheid in, de enige voorspaak die wij bij de Vader hebben is Jezus Christus!
Daarom zal ik nooit zeggen je mag wel of je mag niet, maar zal ik proberen de wil van God te laten zien vanuit Zijn Woord. Dan is het jouw keuze om het Woord gehoorzaam te zijn of niet.

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd… 1Korinthe 2:1 en 2

Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods… 1Korinthe 1:18

WE GAAN VERDER…
Laat het volgende maar eens goed tot je doordringen!

Een van de bloeiende bedrijven als gevolg van de tatoeage-waanzin is de dermatologie-industrie. Volgens de American Society of Dermatological surgery wil meer dan 50% van iedereen die een tatoeage ontvangt het verwijderen!
Het verwijderen van tatoeages via laserchirurgie is een van de snelst groeiende gebieden in de dermatologie!

Afhankelijk van de grootte van de gebruikte tatoeage en kleuren kan de verwijdering van de tatoeage voor laserontvoering erg pijnlijk en erg duur zijn. Tatoeages uitgevoerd door commerciële tattooshops zijn veel moeilijker te verwijderen omdat de tatoeage dieper is, de inkt complexer en dikker. Normaal duurt het 10 tot 15 laserchirurgiesessies om de gemiddelde tatoeage te verwijderen, maar 25-30 sessies zijn niet ongebruikelijk, afhankelijk van de complexiteit van de tatoeage. Wanneer u uitgaat van de gemiddelde kosten voor één sessie tussen € 400 – € 800, kan de verwijderingschirurgie erg duur zijn en wel € 20.000 kosten. Die tatoeage van € 25 kost misschien € 5000 om te verwijderen.
En mag ik jouw eraan herinneren dat een ziektekostenverzekering GEEN betrekking heeft op verwijdering van tatoeages – dit is strikt uit de zakonkosten!
En ondanks deze enorme persoonlijke kosten, zijn de meeste mensen zo verontwaardigd over hun tatoeage dat ze letterlijk alle kosten zullen betalen om deze te laten verwijderen.

Plastisch chirurg Tolbert S. Wilkinson uit San Antonio, Texas, heeft tatoeages verwijderd en waarschuwt:
“Als mensen zich maar realiseren hoe moeilijk het is om een tatoeage te verwijderen, begrepen hoe kostbaar en hoe pijnlijk tatoeageverwijdering is, en erkenden dat de samenleving als geheel nog steeds tatoeages als een stigma beschouwt, misschien zouden ze serieus nadenken voordat ze er een zouden krijgen.
Laserverwijdering kost minimaal € 7.000,00 (nationaal gemiddelde) per tatoeage en vergt minstens 10 tot 15 behandelingen, verspreid over twee of meer jaren. Zelfs met deze behandeling is de tatoeage nog steeds zichtbaar.“ Tatoegeringsauteur Laura Reybold schrijft dat “… een steeds groter aantal mensen zo ongelukkig is met hun tatoeages dat ze bereid zijn alles te betalen om ze te laten verwijderen.”

Laserstralen voor het verwijderen van tatoeages worden steeds belangrijker voor dermatologen die het uitvoeren.”
(Laura Reybold, alles wat u moet weten over de gevaren van tatoeage en piercings, blz. 30)
Ronald Scutt, zegt in Art, Sex and Symbol dat zelfs onder zeilers in de Royal Naval meer dan 50% spijt heeft gehad van ooit het krijgen van een tatoeage. En onder de getrouwen steeg het tot meer dan 70%

“Uit de statistieken van de Royal Naval-enquête was de meest significante factor die naar voren kwam vrijwel zeker de incidentie van spijt.” Uit de hele steekproef gaf meer dan de helft toe dat ze wensten dat ze nooit getatoeëerd waren. steeg tot ongeveer 70 procent. ”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol, 1974, blz. 179)

Eén artikel beweert dat maar liefst 80 procent van de mensen met tatoeages spijt heeft van hun tatoeage!

Voordat je die inkt je laat ‘markeren’ voor je leven, kun je beter heel voorzichtig nadenken over de mogelijke gevolgen voor gezondheid, geestelijk en sociaal gedrag. De meeste mensen betreuren later, en haten zelfs, hun tatoeage! De kosten voor het krijgen van een tatoeage kunnen zeer hoog zijn tussen sociale en gezondheidsrisico’s.

“Emotionele risico’s omvatten negatieve gevoelens die je zou kunnen hebben als gevolg van het krijgen van een tatoeage of piercing.” Sociale risico’s zijn die die je relatie met anderen kunnen schaden, inclusief vrienden, ouders, leraren en werkgevers … Lichaamsverandering kan bijvoorbeeld invloed hebben je kansen op toekomstige werkgelegenheid. Bepaalde banen zijn niet beschikbaar voor mensen die zichtbare lichaamskunst hebben. ”
(Bonnie B. Graves, Tattooing en body piercing, pagina 43)
“Het feit dat zoveel mensen van mening veranderen, moet je doen nadenken over de vraag of je jezelf wilt vastzetten in een fashion statement dat je later in je leven veel ergernis en verdriet zou kunnen veroorzaken.”
(Laura Reybold, alles wat je moet weten over de gevaren van tatoeage en piercings, blz. 32)
“Wat zo weinig mensen zich realiseren, tragisch genoeg, is dat zo’n merkteken [tatoeage] voor altijd de albatros om de nek wordt.”
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol, 1974, blz. 181)

Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes Zelf heilige je geheel en al; en jouw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam word onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
1 Thessalonicenzen 5: 21-23

BEZINT VOORDAT JE INKT!

EINDE STUDIE!
Bronnen: De Bijbel en Terry Watkins van Dial-the-Truth Ministries.

De enige waarheid=Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *