Tatoeage tot eer van God!?

HET WOORD VAN GOD EN TATOEAGES. (-8-)
Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

GRAAG ZEG IK HET NOG EEN KEER!
Deze studie plaats ik NIET om jouw te veroordelen op je tatoeages.
Om jouw in een hoek te drukken je je schuldig te laten voelen.
NEE! Deze studie plaats ik om twee hoofdredenen.
1- Om te laten zien wat de Bijbel zegt, direct en indirect over tatoeages
2- Om jouw vanuit een hart vol liefde te waarschuwen voor de gevaren van tatoeages.

WAT MOETEN NIEUWTESTAMENTISCHE GELOVGEN NU MET LEVITICUS 19:28?
Leviticus 19:28 Jij zal om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!

Leviticus 19:28 is de ergste nachtmerrie van de `christen`, Tatoeëerder en tatoeage-drager. De Heer spreekt duidelijk, heel duidelijk, sterk en zonder twijfel – de tatoeage is ongehoorzaamheid!

KAN HET NOG DUIDELIJKER GEZEGD WORDEN?
Jij zal GEEN snijding in je vlees maken… ook GEEN schrift van een ingedrukt teken in je maken!

WAT IS ER ZO MOEILIJK AAN …NEE!?
Het is eenvoudig, rechtdoorzee, afgehandeld. Nee is nee!

Deze duidelijke verklaring van het woord van God regelt niets voor deze generatie ongehoorzame, vleselijke, wereldlijke, tolerante, niet-oordelende christenen. In plaats van God te gehoorzamen, lopen ze kilometers en kilometers om hun openlijke ongehoorzaamheid aan het Woord van God te rechtvaardigen.

Ook dit zeg ik in liefde en vanuit een bewogen hart! Ja, we hebben nu het onderwerp Tatoeages te pakken maar geld dit niet voor 1001 onderwerpen! De `christen` van vandaag pleziert zichzelf en roept; als het maar goed voelt! Maar dat ze ongehoorzaam zijn aan God en Zijn Woord doet ze helemaal niks! Onder het mom God is liefde en ik ben vergeven leven ze een op een met de mensen zonder God! En hun antwoord? De mensen zonder God zijn niet vergeven maar ik ben dat wel!
STOP DAARMEE! Dat is een halve waarheid en een hele leugen!

Gods Woord zag dit al aankomen en spreekt hier letterlijk over!
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade veel meer wordt?
NOU…?

VERRE VAN DAT! Wij, die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve (zonde) leven?

Als je Jezus hebt aangenomen (Johannes 1:12) dan leef je ook in gehoorzaamheid aan Jezus!

HOE KOMEN WE BIJ LEVITICUS 19:28?
Om dat daar duidelijk geschreven staat “Jij zal geen merktekens op je drukken …”
Veel christenen die met Leviticus 19:28 worden geconfronteerd, schreeuwen: “Hé joh, dat is niet voor vandaag, man, Nicky jongen toch, dat is het oude testament, ik ben onder het nieuwe testament!”.

Oké, geef dan eens antwoord op de volgende vraag die ik je stel: Wist je dat “bestialiteit” (sicko, pervers, seks met een dier) ALLEEN verboden was in de Levitische wet van het Oude Testament? Alleen in Leviticus 18:23 en Leviticus 20:15-16. Kerel, alleen in de oudtestamentische wet. Betekent dit dat een Heilige God NU – onder het Nieuwe Testament, goedkeuring geeft voor bestialiteit?
Ja of nee?

Trouwens, heb je ooit Leviticus 19:29 gelezen? Het vers onmiddellijk NA de “het is niet voor mij” Leviticus 19:28?

Prostitueer je dochter niet, om haar een hoer te maken; opdat het land niet zal vallen tot hoererij, en het land zal vol van goddeloosheid zijn. Leviticus 19:29
Dit is de enige plaats in de Bijbel waar God iemand rechtstreeks verbiedt zijn dochter te prostitueren. En omdat het ALLEEN is in de Levitische Wet uit het Oude Testament (en “hey, gast, we zijn NIET onder de wet”) – het MOET voor de Heer goed zijn dat een ouder hun dochter prostitueert.
Ja of nee?

Dezelfde zieke, perverse, slechte redenering als “het is ALLEEN in de oude testament-tatoeage-dragers “. Dezelfde redenering. . . Dezelfde ongehoorzaamheid. . . Dezelfde verdraaiing van het Woord van God!

Er zijn vele andere “morele wetten” die ALLEEN verboden zijn in het Oude Testament, zoals het menselijke offer van kinderen. Nergens in het Nieuwe Testament is dit verboden. Dat betekent dat NU onder het Nieuwe Testament, God de Almachtige het werpen van baby’s in het vuur als een menselijk offer goedkeurt? Ja of nee?

En gij zult uw zaad niet laten doorgaan door het vuur voor Molech, en de naam van uw God zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE. Leviticus 18:21

Kort samengevat: “Sommige ceremoniële voorschriften zijn er in dit hoofdstuk, maar de meeste van hen zijn moreel … De meeste van deze voorschriften zijn bindend voor ons , want het zijn uiteenzettingen van de meeste van de tien geboden.”
( Matthew Henry’s commentaar op de hele Bijbel , Leviticus 19:28)

Nee, ik ben er niet op uit om jouw een hak te zetten of je te verwarren in verschillende strikvragen.
Maar ik wil dat jij je ogen opent en ontwaakt uit je `geestelijke` slaap!
De Bijbel is geen soft boekje, de Bijbel is zwart – wit! Binnen of buiten, voor of tegen, gered of verloren, kind van God of kind van de duivel. De Bijbel waarschuwt jouw en mij voor wereldgelijkvormigheid!

Ik bid jullie dan, broeders en zussen, door de ontfermingen Gods, dat jullie je lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoed ( = denken), opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12:1 en 2

Ja, ik begrijp heel goed dat jij je aangevallen kan voelen, dat jij denkt; veroordeel mij niet zo!
Maar ik veroordeel jouw niet, maar druk jouw met je neus op de waarheid! Stop nu maar met je religieuze praatjes, en begin met God te gehoorzamen! Niet omdat je dat moet maar omdat jij een hart voor Jezus hebt en zoveel van Hem houd! Proef je het verschil?

Ook jij bent zeer geliefd! God houd van jou, en wil relatie met jou! En nee, een bestaande tatoeage kan Gods liefde voor jou NIET in de weg staan!

Volgende keer: Het is alleen voor een dode!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *