Tatoeage tot eer van God?!-9


Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

Jij zal om een dood lichaam geen snijding in je vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in je maken; Ik ben de HEERE! Leviticus 19:28

HET IS ALLEEN VOOR EEN DODE!
Maar verreweg het favoriete excuus van de christelijke tatoeages om Leviticus 19:28 ongehoorzaam te zijn, is het excuus “dat betekent geen ingedrukt teken in je maken is voor de DODEN!”.
Het is oké, zolang het niet voor de doden is. Lees zelf maar; voor de doden !!! . ..voor de doden !!!! “.

Is het goed om satanische aderlatingen, zelfverminking of het in je vlees snijden, zolang het niet voor de doden is? Het staat in hetzelfde vers! . . . Hmmm. . .?

Merk ook op dat de uitdrukking “voor de doden” ALLEEN verwijst naar het “steken / snijding in je vlees”. De veroordeling van ” noch schrift van een ingedrukt teken in je maken ” wordt NIET gekwalificeerd door de uitdrukking “voor de doden”.

Merrill F. Unger’s, zeer populair en gezaghebbend, Unger’s Bijbelwoordenboek onder de definitie voor “Mark” bevat de volgende referentie voor Leviticus 19:28:

In Leviticus 19:28 vinden we twee verboden van een onnatuurlijke misvorming van het lichaam: ‘Gij zult geen snijden in uw vlees niet voor de doden, noch enige druk enige merken op u.’
De laatste (Hebreeuwa aqa , incisie) verwijst naar tatoeëren, en heeft geen betrekking op afgodische gebruiken , maar was bedoeld om de Israëli’s een gepaste eerbied voor Gods schepping in te prenten. ‘ (Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary , 1974 ed., Blz. 696)
Merk op dat Unger leert dat tatoeages verboden zijn zonder enige verwijzing naar heidense, heidense of afgodische gebruiken . Met andere woorden, de tatoeage zelf, ongeacht de reden, was verboden!

De Bijbelencyclopedie van Wycliffe onder de definitie voor TATTOOING zegt duidelijk:

Terwijl ‘stekken / snijden in het vlees’ hier verwijzen naar rouwgebruiken [voor de doden] , lijkt de tatoeage niet op een dergelijke praktijk betrekking te hebben . ‘
( Wycliffe Bible Encyclopedia , 1975 ed., Blz. 1664)
De New American Commentary op Leviticus 19:28 schrijft de veroordeling was voor, “het lichaam doorsnijden voor de doden of met tatoeages .” (Mark F. Rooker , The New American Commentary on Leviticus, 2000 ed., Blz. 262) Het expliciet erkennen van de tatoeage was niet “voor de doden”.

Zie je hoe oneerlijk en ongehoorzaam dit deze reden is om te zeggen dat het niet van toepassing is op mijn nieuwtestamentisch-christelijk-gemarkeerd-voor-Jezus-tatoeage” is? Wat je niet leuk vind in het woord van God, knip het er gewoon uit (geldt niet voor nieuwtestamentische christenen) of verdraai het Woord (het is alleen voor de DODEN, wanneer het duidelijk NIET zo is). Dezelfde tactiek die de satanische sekten en ketters al jaren gebruiken. Je kunt alles en nog wat bewijzen met zulke bedrieglijke methoden!

HET VERBIEDEN VAN HET AFRONDEN VAN DE HOEKEN VAN JE BAARD.
Een van de dwaaste en kinderachtigste argumenten om de christelijke tatoeage te rechtvaardigen is deze: “Hé man, krijg je een knipbeurt of laat jij je baard knippen? God veroordeelde het om een knipbeurt te krijgen of je baard te knippen in dit vers voordat hij de tatoeage verbood. Tatoeage is hetzelfde als een knipbeurt krijgen!”

Geloof het of niet . . . dit is een veelgebruikt argument!

Wat staat er in het aangehaalde vers?
Jij zal niks met het bloed eten. Jij zal op geen vogelgeschrei acht geven, noch *guichelarij plegen. Jij zal de hoeken van je hoofd NIET ROND AFSCHEREN; ook zal jij de DE HOEKEN VAN JE BAARD NIET VERDERVEN. Jij zal om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in je maken; Ik ben de HEERE! Leviticus 19:26 t/m 28

*Guichelarij is in de Statenvertaling een woord voor toverij (tovenarij), duivelskunstenarij of wichelarij.

Dit veelgebruikt argument is eenvoudig te ontkrachten. De veroordeling in vers 27 van “het afronden van de hoeken van je hoofd” of “de hoeken van je baard niet verderven” was het verbieden van een gewone heidense praktijk die het haar als aanbidding en eer van de hemelse heersers afsneed.

Hier is hoe de Commentaren van Matthew Henry en Coffman reflecteren op de “verboden kapsel” van Leviticus 19:27:

“Degenen die de hemelse goden aanbaden, ter ere van hen, knipten hun haar zodat hun hoofden op de hemelbol leken , maar omdat de gewoonte dwaas was, zodat het gedaan werd met betrekking tot hun valse goden, was het afgodisch.” (Matthew Henry, Commentaar op de hele Bijbel, Leviticus 19:27)
“Herodotus vertelt over het gebruik van dit soort knipbeurten, het vormen van wat een tonsuur wordt genoemd, als de praktijk van heidense religieuze culten uit de oudheid die zo een van hun goden eerden.”
( Coffman-commentaren op het Oude en Nieuwe Testament , Leviticus 19:27)

Het feit is. . . Tot een paar jaar geleden was vrijwel iedereen, inclusief de meest liberale christen, tegen het zetten van de tatoeage en wist men dat de tatoeage duidelijk verboden is door het Woord van God. En door de geschiedenis heen is de tatoeage ALTIJD veroordeeld door Bijbelgelovige christenen. Altijd. Elke historische bron die ooit over tatoeages heeft geschreven, bevestigt dit feit duidelijk.
Jameison-Faussett-Brown Commentaar en Toelichting op de hele Bijbel.
James M. Freeman in zijn uitstekende boek, The New Manners & Customs of the Bible.
Coffman’s commentaar op het Oude en Nieuwe Testament.
Het commentaar van Charles R. Erdman.

Tot een paar jaar verstond vrijwel elk geschreven commentaar Leviticus 19:28 als een openlijke veroordeling van de tatoeage. De christelijke acceptatie van een tatoeage kwam zelfs niet in aanmerking voor serieuze discussies.

Bronnen: De Bijbel en Terry Watkins van Dial-the-Truth Ministries.

De volgende keer:
Maar wat dan met Jesaja 44:5 en Ezechiël 9:4?

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *