Tatoeage tot eer van God!?

Nee niet de meningen van christenen maar Gods waarheid moet gehoord worden!

Vorige post hebben we gezien dat één van de snelst groeiende trends in de tattoo-industrie zijn de christelijke tattoo-winkels!`
Dat is nu één van de eindtijd dwalingen van vandaag! We zetten het woord christelijk voor ons product en we creëren een nieuwe markt! We verkopen letterlijk alles onder de “schuilnaam” christelijk! Tattoos uit de wereld, muziek uit de wereld, kleding uit de wereld, feesten uit de wereld, en doctrines( = verschillende leren uit de wereld! )Zet het woord christelijk er voor en je krijgt: christelijke tattoos, christelijke muziek, christelijke kleding, christelijke feesten, en christelijke doctrines! En God? God walgt hiervan! Omdat we lauw zijn geworden spuugt Hij ons uit Zijn mond!

Zo dan, omdat jij lauw bent, en noch koud noch heet, Ik zal je uit Mijn mond spuwen.
Want jij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen ding gebrek; en jij weet niet, dat je ellendig, jammerlijk, arm, blind, en naakt bent! Openbaring 3:16 en 17

GOD HAAT WERELDGELIJKVORMIGHEID! Ja, ook als je “snel” het woord christelijk er voor zet.
God is niet achterlijk hoor! Hij weet echt wel dat jij met al die christelijke onzin een stukje wereld mee wil pikken! STOP DAARMEE! Bekeer je, keer je om! En begin te leven in gehoorzaamheid aan Hem alleen! Wie een vriend van de (christelijke) wereld is, is een vijand van God! Jakobus 4:4

JIJ AANBIDT WAT JIJ NIET WEET; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.
Johannes 4:22

Door de geschiedenis heen draagt de tatoeage het teken van heidendom, demonisme, Baälaanbidding, *sjamanisme, mystiek, heidendom, kannibalisme en zowat elke andere heidense geloof bekend. De tatoeage is NOOIT in verband gebracht met Bijbelgelovige christenen! En waar en wanneer dan ook, in de geschiedenis, waar het christendom verschijnt – verdwijnen de tatoeages. De enige uitzondering in de 20ste eeuw, lauwe, vleselijk, ongehoorzame, Laodicea christenen!

* Sjamanisme is het manipuleren van bovennatuurlijke machten door een sjamaan die contact kan maken met geesten en de geestenwereld, veelal om op die manier door geesten veroorzaakte ziektes te genezen.

Beroemde heks en auteur Laurie Cabot schrijft over de tatoeage:
” De oorsprong van tatoeage kwam van oude magische praktijken …”
(Laurie Cabot, Kracht van de Heks , geciteerd in Vrijmetselaars en Occulte Symbolen Geïllustreerd door Dr. Cathy Burns, blz. 301)

“Tatoeëren gaat over het personaliseren van het lichaam, waardoor het een echte thuis en geschikte tempel wordt voor de *geest die erin woont … Tatoeëren is daarom een manier om de spirituele en materiële behoeften van mijn lichaam in balans te houden.”
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration , p.8)

*Het lichaam van een volgeling van Jezus is een tempel van de Heilige Geest! Ons lichaam is NIET van onszelf, is van de schepper, God! Zijn eigendom!
1korinthe 6:19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

De geboorte van de tatoeage is ALTIJD de vrucht van heidense religie en mystiek. Zonder uitzondering, onderzoek na onderzoek, studie na studie, boek na boek, wankelen de wortels van de tattoo nooit.
Een tatoeëerder in veel culturen is ook een sjamaan, een magiër, een priester of een priesteres. Volgens het woordenboek is een sjamaan een “tussenpersoon tussen de natuurlijke en bovennatuurlijke werelden, gebruikt magie om ziekten te genezen, de toekomst te voorspellen, geestelijke krachten te beheersen, enz.”
“Tatoeëren is vaak een magische rite in de meer traditionele culturen, en de tatoeëerder wordt gerespecteerd als priester of sjamaan .”

De tatoeëerder, sjamaan of de occulte priester maakt vaak gebruik van de tatoeage als contactpunt of als toegang tot de spirituele wereld. De tatoeage is veel meer dan alleen een lichaamsversiering. Het is meer dan alleen een laag inkt die in de huid wordt gesneden. In feite is de tatoeage in elke cultuur, in elk land, tot in de 20ste eeuw, een toegang voor heidense spirituele en religieuze aanroepen. Zelfs vandaag, in veel landen (waaronder de Verenigde Staten), wordt aangenomen dat de tatoeage een brug is naar de bovennatuurlijke wereld!

Onder de nieuwste tattoo-rage van tegenwoordig zijn de ’tribal tattoos’, die puur heidendom zijn. Tribale tatoeages zijn ontwerpen die ernstige symbolische mystieke en occulte betekenissen dragen. Vooral tribale tatoeages zijn mogelijke kanalen voor spiritueel en demonische bezetenheid!

Ronald Scutt, in zijn uitputtende boek, Art, Sex and Symbol, behandelt veel over de geschiedenis en de cultuur van tatoeages. Scutt-documenteert dat tatoeages meestal zijn verbonden met spirituele, religieuze en mystieke doeleinden.
Volgens onderzoek en statistieken somt Scutt de redenen op waarom mensen een tatoeage krijgen en de reden nummer twee – “om een plaats in de hemel te reserveren”.

Redenen om een tatoeage te krijgen:
2. Om een plaats in de hemel veilig te stellen.
5. Om kwaadaardige geesten gunstig te stemmen op het moment van overlijden.
6. Bijzondere kenmerken verwerven door *totemisme en voorouderverering.
9. Het lichaam seksueel interessant maken.
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol , 1974, blz. 13)

*Totemisme (afgeleid van het woord odoodem in de Ojibwe-taal) is een religieuze overtuiging die vaak geassocieerd wordt met sjamanistische religies. Het beschrijft een relatie van een volk of individu met betrekking tot een totem = Een totem is een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier dat persoonlijke symbolische betekenis voor een individu heeft en met wiens fenomenen en energie men zich sterk verbonden voelt.

Dr. Hambly, waarschijnlijk de grootste tatoeëerder-historicus en onderzoeker die ooit heeft geleefd, schrijft keer op keer dat tatoeages gebaseerd zijn op heidense spirituele en religieuze rituelen. Elke serieuze en eerlijke studie van de oorsprong en de basis van de tatoeage zal duidelijk een demonische en bovennatuurlijke bedoeling van tatoeages blootleggen.

DE GROOTSTE VIJAND VAN DE TATOEËRING. . . DE HEER JEZUS CHRISTUS!
In de boeken van de geschiedenis, waar en wanneer “het tatoeëren” van heidense stammen zonder uitzondering tot het christendom werd bekeerd , was één van hun eerste heidense praktijken om “voorbij te gaan” *2 Korinthe 5:17 – de tatoeage! Waarom? Omdat, in tegenstelling tot de ongehoorzame vleselijke ‘getatoeëerde’ christenen van vandaag , De bekeerde heidense WETENSCHAP de tatoeage tegen het Woord van God is. De Heilige Geest “vertelde” de bekeerde heiden – geen tatoeage!

*2 Korinthe 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het OUDE is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

VERBAZINGWEKKEND… WANNEER DE HEERE JEZUS CHRISTUS BINNEN KOMT GAAT DE TATOEAGE UIT!
Ik heb veel vrienden die VOORDAT ze werden gered een tatoeage kregen. En zonder uitzondering schaamt iedereen zich, en bedekken ze hun tatoeage zoveel mogelijk. Maar voordat ze gered werden – zoals de heidense stammen – toonden ze trots hun tatoeage. En laat me hieraan toevoegen – meestal is dit voordat ze *Leviticus 19:28 hebben gelezen, of voordat iemand zelfs maar vertelde dat een tatoeage verkeerd is. Na ontvangst van de Heer Jezus Christus, met de hulp van de inwonende Heilige Geest, Wisten zij dat de tatoeage hun God niet kon waarderen. EN JIJ?

*Leviticus 19:28 Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, NOG SCHRIFT VAN EEN INGEDRUKT TEKEN IN U MAKEN; Ik ben de HEERE!

Een bloeiend getuigenis aan de auteur van de tatoeage is opgenomen door Steve Gilbert:
“Toen Cortez en zijn conquistadores( = veroveraars) aankwamen aan de kust van Mexico in 1519, waren ze geschokt om te ontdekken dat inboorlingen niet alleen duivels aanbaden in de vorm van status en afgoden, maar ook op de een of andere manier onuitwisbare beelden van deze idolen op hun huid hadden kunnen drukken. De Spanjaarden, die nog nooit van tatoeage hadden gehoord, herkenden het meteen als het werk van Satan. ‘
(Gilbert, Steve, Tattoo History: A Source Book , pagina 99)
Hoewel deze Spanjaarden “nog nooit van tatoeage gehoord hadden” – zij “herkenden het als één man als het werk van Satan!”.

En sommige van de vleselijke, opstandige en ongehoorzame christenen van vandaag (of zogenaamde christenen?) gebruiken Brabbeltaal-gabber onzin over “zichzelf markeren voor Jezus”. . . ?

Heel bewust maak ik de keuze om niet zachtzinnig te zijn, maar om keihard de waarheid te doen horen! Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En het christendom van vandaag is verziekt door de zonden ( = ongehoorzaamheid) en stinkt naar rottend vlees, omdat het afhankelijk is van zachte heelmeesters! Van heelmeesters die de patiënt naar de mond praten!

Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor( = leraars verzamelen die naar hun mond praten), zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden.
2Timotheüs 4:3 IN DIE TIJD LEVEN WIJ! IN DIE TIJD LEVEN WIJ! IN DIE TIJD LEVEN WIJ!

Tatoeages. . . EN DE GEWONNEN MAATSCHAPPIJ VAN VANDAAG!
Iemand zegt: “Zeker, dat was terug in de donkere tijdperken, dat was in de heidense landen, vandaag is dat allemaal veranderd: niemand verbindt enige vorm van rituele of heidense spirituele rituelen met een tatoeage.”

JA… ZIJ DOEN…
Adam zei: Ja.. die vrouw !… Eva zei, Ja… de slang!… Jij zegt: Ja…christelijke tatoeage!…

Laat ik eens en voor altijd duidelijk met je zijn: TATOEAGES ZIJN UIT DE BEKER VAN DE DUIVEL!
Je kunt de beker van de Heer en de beker van duivels niet drinken : je kunt geen deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel met duivels.
1 Korinthe 10:21

Bronnen: De Bijbel, Ferry watkins van Dial- Truth- Ministries, Wikipedia, encyclo.nl

Tatoeage tot eer van God!?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *