Ijdelheid, een sluipmoordenaar!

Vandaag denken we verder na over een zeer actueel onderwerp. Deel 4
LICHT EN DUISTER! Wijsheid en dwaasheid.

Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.
Prediker 1:2

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

Als er een onderwerp is uit de Bijbel waar de wereld (mensen die leven zonder levende relatie met Jezus) ook wel weg mee weet, waar boeken over geschreven zijn, waar films over gemaakt zijn, dan is het over het onderwerp; licht en duister! Of wel goed en kwaad.
Maar deze wereld beseft niet dat licht en duister geestelijke waarheden zijn! Niet alleen een boeiend script voor een spannende film of spannend boek.

LICHT EN DUISTER IS NET ZO ECHT, ALS HET COMPUTERSCHERM WAAR JE NU NAAR KIJKT!
Misschien lees je het wel op je telefoon of tablet, of heb je het uitgeprint. Vul maar in!

Licht en duister zijn waarheden van Gods Woord = de Bijbel! En Gods Woord staat er helemaal vol mee! Van het begin Genesis tot het einde Openbaring.

Genesis 1:1t/m 3 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en DUISTERNIS was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: DAAR ZIJ LICHT! en daar werd licht.

Openbaring 22:5 En aldaar zal GEEN NACHT = DUISTERNIS zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; WANT DE HEERE VERLICHT HEN; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Vanaf het allereerste begin van Gods Woord staan Duisternis en licht tegenover elkaar! En dat is vandaag de dag nog staats zo! De duisternis kan het licht NIET verdragen! NOOIT!
Een praktisch voorbeeld: Als een huiskamer donker is, dan zie je geen hand voor ogen, maar druk je op het lichtknopje dan BAM! Alle duisternis is in een moment verdwenen en is de kamer volop licht!

Nu even terug naar onze tekst! We willen graag de rode lijn van het onderwerp vasthouden!

Onze tekst: Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Prediker 1:2

Je begrijpt meteen waar we heen heengaan natuurlijk! Duisternis en ijdelheid (lucht en leegte) is onlosmakelijk met elkaar verbonden! Sterker nog, het zijn boezemvrienden.

Prediker 2:13 Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis.

De kontekst van deze tekst is heel prediker 2. De schrijver had hard gewerkt, lusthoven gebouwd en zich omringt met muziek. Prediker 2:4 t/m 10.
Prediker 2:11 Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, dien ik werkende gearbeid had; ziet, het was alles ijdelheid en kwelling van de geest, en daarin was geen voordeel onder de zon.
Prediker 2:24 Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Dat is ook ijdelheid.

Prediker 2:25: IS HET DAN NIET GOED VOOR DE MENS, DAT HIJ EET EN DRINKT EN DAT HIJ ZIJN ZIEL HET GOEDE DOET GENIETENIN AL ZIJN ARBEID? IK HEB OOK GEZIEN, DAT DAT VAN DE HAND VAN GOD IS!

Even kort onze tekst in zijn kontekst geplaatst. Je kan gewoonweg niet zomaar een tekst uit de Bijbel pakken, zonder die in zijn kontekst geplaatst te hebben. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je gaat dwalen met je leer. Dat noemt men met een duur woord: een dwaalleer!

Een pittig stukje woord he? Je zou denken, waarvoor werk ik nog, waarom maak ik mij zo druk, zeker als je een eigen bedrijf heb, kan het veel eens al je tijd en energie kosten om alles in goede banen te leiden! (Zelf heb ik 5 jaar een eigen bedrijfje gehad)

Laatst sprak ik nog met mijn werkgever en die vertelde dat hij soms niet kon slapen en de hele nacht lag te brainstormen over de weken en maanden die voor hem lagen. Omdat hij zo een tachtig man aan het werk moet houden en elke maand hun loon moet uitkeren. En dan het binnen halen en het verzorgen van al het werk wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Plus al het geregel wat daar bij komt kijken en dan een gezin onderhouden met kinderen.

Een mooi praktisch beeld wat past in de tekst uit Prediker 2. En de schrijver noemt dit… ijdelheid!
Hij noemt dit lucht en leegte.
WAAROM?
Omdat al ons werk, al onze arbeid vergaat! Er komt een moment dat mijn werkgever moet stoppen met zijn bedrijf, om welke reden dan ook, en wie neemt dan zijn bedrijf wat hij prachtig heeft opgebouwd over? En die persoon die dat bedrijf heeft overgenomen, hoe gaat die met dat bedrijf om? Bouwt hij het verder op, of wordt het onder zijn hand afgebroken? Dat zijn zorgen waar je je hoofd als werkgever over kan breken! En die zorgen zijn… ijdelheid! Die zijn lucht en leeg!
WAAROM?
Prediker 2:26 Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar (degene die ongehoorzaam aan God is) geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het aan diegene geeft, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling van de geest.
DAT IS HET ANTWOORD!

LIEVE LEZER WAT EEN LEVENSLES!
Nu zijn we bij de ontknoping van Prediker 2 gekomen, maar ook aan de maximale ruimte voor het schrijven van een stuk. (Max 2 A-4tjes per keer = een ongeschreven regel)
En graag wil ik toch even wat schrijfruimte gebruiken om deze ontknoping helder en duidelijk aan jullie te verwoorden.

Wat heeft licht en duisternis, wijsheid en dwaasheid nu te maken met de woorden uit Prediker 2?
ALLES!

Vanaf deel 5 gaan we allemaal anders tegen het leven aankijken, en vind onze ziel rust in God! Ja ook in onze dagelijkse bezigheden! We gaan een reisje maken van Prediker, Jesaja naar Hebreeën. Reis je mee?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *