Ijdelheid, een sluipmoordenaar! 5

Vandaag denken we verder na over een zeer actueel onderwerp. Deel 5
LICHT EN DUISTER! Wijsheid en dwaasheid.

Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.
Prediker 1:2

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

We gaan een reisje maken van Prediker naar Jesaja naar Hebreeën. REIS JE MEE?

DE PREDIKER DOET ONS GELOVEN DAT HET LEVEN LUCHT EN LEEGTE IS.
Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? Prediker 1:2 en 3
Alles wat er geweest is, zal er zijn en alles wat gedaan is word gedaan! Prediker 1:9
ER IS DUS NIKS NIEUWS ONDER DE ZON! En ja, vandaag de dag is dat nog steeds zo!

De prediker ging al deze dingen onderzoeken en dacht er verder over na;
Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Prediker 2:13
Hij zag ook dat, of je nu wijs bent en daar naar leeft of je bent dwaas en daar naar leeft, dat dezelfde omstandigheden je treffen! Prediker 2:15

En dat zien de christenen van vandaag ook! Ook een christen heeft tegenslag, word ziek, loopt zijn huwelijk niet lekker, heeft opstandige pubers, krijgt ontslag, en noem maar op!
En het lijkt wel of de niet christen het veel beter vergaat! Ze doen nog aan God en gebod, maar alles lijkt hun mee te zitten in het leven. HERKEN JE DAT?

Asaf zag dat ook in Psalm 73: Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris.
Ziet, dezen zijn goddeloos; nochtans hebben zij rust in de wereld; zij vermenigvuldigen het vermogen. TOTDAT!…
Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte.
Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen!
GOD REKEND AF MET DE GODDELOZE MENSEN!

Nu ga ik jullie iets heel belangrijks vertellen. Een waarheid die nog door heel weinig christenen begrepen word. En dat is het volbrachte werk van Jezus Christus! Dat offer van de Heere Jezus Christus is zo groot, dat de goddeloze mensen, de mensen die ongehoorzaam zijn aan God, die met God nog gebod rekening houden, van dat offer profiteren!

Jesaja 53:5 – Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Een grijs gelezen tekst, iedere kerkganger kent deze tekst uit zijn hoofd, maar wat staat daar?
Daar staat: dat de straf die jij en ik verdient hebben, die was op Jezus Christus!
En niet alleen jouw en mijn straf, maar de straf van de gehele wereld! De straf van ieder mens persoonlijk! Anders zou niet iedereen zalig kunnen worden!
Mijn kinderen, ik schrijf jullie deze dingen, opdat je niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
1 Johannes 2:1en 2

Alle zonden van de hele wereld zijn verzoend door het offer van De Heere Jezus Christus!
Ja, ook de zonden van jouw ongelovige buurman.
Op dit moment straft Hij de zonden van je buurman niet, omdat die straf gedragen is door De Heere Jezus Christus! Maar als je buurman dit offer afwijst en Jezus niet nodig heeft, dan moet hij alsnog zijn zonden `betalen`.
Zie het als een intredebewijs. Jezus Christus heeft het intredebewijs voor de hemel betaald en jij kan dat bewijs in ontvangst nemen door in Hem te geloven en de wil van de Vader te doen.
Maar kies je ervoor om dat bewijs niet aan te nemen door Jezus af te wijzen dat kom je ook niet binnen. Ondanks dat dat bewijs al voor je betaald was.
Hier valt nog veel meer over te zeggen, maar is nu niet het onderwerp.

KIJK NIET NAAR `HOE GOED HET GAAT ` MET JE ONGELOVIGE BUURMAN, OMGEVING, KIJK NAAR JEZUS HIJ ZORGT VOOR JOU!

Wat heeft toch een mens aan al zijn gedane arbeid, die hij gedaan heeft in zijn leven, het vermoeid zijn geest. Al zijn werk brengt smart voort, en zijn bezigheden verdriet. En in de nacht kan hij niet slapen van het piekeren. DAT IS LUCHT EN LEEGTE! Prediker 2:21 t/m 23.

IS HET DAN NIET GOED VOOR JOUW EN MIJ, DAT WIJ ETEN EN DRINKEN EN DAT ONZE ZIEL HET GOEDE GENIET IN EN VAN ONZE ARBEID? WIJ HEBBEN GEZIEN, DAT ZULKS VAN DE HAND VAN GOD IS! Prediker 2:24.

IS ETEN, DRINKEN, WERKEN, SLAPEN VAN DE HAND VAN GOD?
Heb je daar wel eens over nagedacht? De prediker zegt dat hij gezien heeft dat dat van de hand van God komt. Kunnen wij dat ook zien? Wat is Gods wil nu over jouw en mijn dagelijks leven?

We gaan deze vragen aan de Bijbel voorleggen, wat zegt Gods Woord hierover?
De antwoorden die we vinden, helpen ons om Het laatste vers van Prediker 2 beter te begrijpen!

De wil van God over ons leven vinden we al vroeg in Gods Woord! En het zal je misschien verbazen maar de oorspronkelijke wil van God over jouw en mijn leven was… RUST! En is nog steeds rust!
(Hebreeën 4)

God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij ze. God zegende de mens!
LET OP! Het allereerste wat wij van God kregen nadat we geschapen waren, was Zijn zegen!
De zuivere wil van God over jouw en mij was om ons te zegenen! En dat is vandaag nog zo!
WAAROM?
Het woord van onze God houdt eeuwig stand Jesaja 40:8
Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” Mattheüs 24:35.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hebreeën 13:8

Het woord van God is geen dode letter. Het is “levend en krachtig” (Hebreeën 4:12). Hoewel ons vlees als gras verdort, door het levende en krachtige woord van God kunnen wij eeuwig leven. Laten wij het “woord des levens” vasthouden (Filippenzen 2:16).
DAAROM!

Word vervolgd…

De enige waarheid = jezus heeft jou vrijgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *