Ijdelheid, een sluipmoordenaar! 7

Vandaag denken we verder na over een zeer actueel onderwerp. Deel 7 = Laatste deel.
Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid.

Prediker 1:2

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt de betekenis voor de hedendaagse lezer duidelijk: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Prediker 1:2

We sluiten deze studie af met het laatste vers uit prediker 2
Prediker 2:26 Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het aan diegene geeft, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling van de geest.

GOD GEEFT! En het beste wat God kon geven was Zijn genade! En die genade is zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus! 1Timotheüs 3:16.

Nu lezen we in prediker dat God wijsheid, wetenschap en vreugde geeft.
Wijsheid – Jakobus 1:5. Wetenschap = kennis – Spreuken 2:6. Vreugde – Johannes 16:24.
Dit zijn enkele teksten om te laten zien dat God deze dingen geeft.

Aan wie geeft God wijsheid, wetenschap en vreugde?
Aan de mens die goed is voor Gods aangezicht.

Wanneer is de mens goed voor het aangezicht van God?
Door het geloof in de Heere Jezus Christus! (Johannes 1:12)
Sterker nog in en door de Heere Jezus Christus zijn wij… VOLMAAKT!
En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
Kolossenzen 2:10

MAAR…
De zondaar…
Wat is een zondaar?
Een zondaar is iemand die zondigt! Een zondaar heeft bekering nodig om behouden te worden.
Ik zeg u dat er zo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert, [meer] dan over negen en negentig rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Lukas 15:7.

DAT BETEKEND DAT JE IN EN DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS GEEN ZONDAAR MEER BENT!
Maar in en door het geloof in Jezus Christus ben jij gerechtvaardigd voor God!

Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

U bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. 1 Korintiërs 6:11

Dit is wat Gods Woord zegt lieve mensen, Laat je niet misleiden door verschillende winden van (wettische) leer!

Volgens Gods Woord is een zondaar iemand die Jezus niet nodig heeft, die Jezus niet kent.
Die geen levende relatie heeft met Jezus Christus.
En die zondaar krijgt ook wat van God. God geeft hem bezigheden om te verzamelen en bijeen te vergaderen.

Wat verzameld en wordt bijeen vergaderd door de zondaar?
Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof, en kleding bereid als leem; Hij zal ze bereiden, maar de rechtvaardige zal ze aantrekken, en de onschuldige zal het zilver delen. Job 27:16 en 17
Die zijn goed vermeerdert met woeker en met overwinst, vergadert dat voor diegene, die zich des armen ontfermt. Spreuken 28:8

En wat doet de zondaar daarmee?
Dat hebben we net gelezen, het komt de rechtvaardige toe!
Hoe?
Daar zorgt God voor!

Leven als een zondaar, je goed verzamelen en vergaderen, wat God dan gebruikt voor de rechtvaardige, dit is ook ijdelheid en kwelling van de geest.

Lezer, In de studie hebben we gezien dat ALLES buiten om Jezus Christus en wat niet is tot Zijn eer, is ijdelheid! Minder hard mag het niet gezegd worden!
MAAR…
Alles door en tot eer van Jezus Christus is waardevol, heeft eeuwigheidswaarde!

Zo zwart wit moet ik het stellen vandaag! Religie kent een grijs gebied, en vaak wordt dat benoemd als de gulde middenweg. Maar Gods Woord is helder en duidelijk.

Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven!
Buiten om Jezus is er geen weg, woekert de leugen en het loon van de zonde is de dood!

God belooft jouw en mij een zorgeloos leven!
Hij zegt in Mattheüs 6: 19 t/m 34: Dat al de dingen die je nodig hebt je toegeworpen zullen worden, (eten, drinken, kleding) en dat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken omdat de heidenen = mensen zonder Jezus, die dingen zoeken, maar wij niet, want onze Vader weet wat wij nodig hebben!
MAAR!
Zoek eerst het koninkrijk van God! = “het zichtbaar maken van wie God is. Jij bent in Christus een Koningskind (van de Vader) en zo leef je ook hier op aarde. En dat leven als koningskind hier op aarde is Zijn koninkrijk.” En Zijn Gerechtigheid! “De gerechtigheid van God= Jezus Christus! Het leven in en door Jezus Christus is Zijn gerechtigheid zoeken!“
EN
Al die dingen zullen je toegeworpen worden!

Open je handen maar in het geloof en dank God de Vader voor Zijn zorg voor jouw !
God kan niet liegen, Hij maakt ALTIJD Zijn Woorden waar! Hij maakt het onmogelijke mogelijk, en doet jouw keer op keer verbazen.
Hij zegt: werp al je zorgen maar op Mij, ik zorg ervoor en jij zal mij eren!
Nee, je hoeft dit niet te vergeestelijken, dat word al veel te veel gedaan! Dit is een bemoediging van God voor jouw vandaag, heel gewoon voor je dagelijkse leven.

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *