God is mij een Toevlucht tegen de storm!


Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur.
Psalm 18:30

Die in de schuilplaats van De Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van De Almachtige. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Wie ik vertrouw! Want U, HEERE! bent mijn Toevlucht! De Allerhoogste heeft U gesteld tot jouw Vertrek; jouw zal geen kwaad ervaren, en geen plaag zal je tent naderen. Want Hij zal Zijn engelen van jouw bevelen, dat zij jouw bewaren in al je wegen.
Psalm 91:1,2,9,10 en 11

Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen.
Psalm 107:29

Want U bent de arme een Sterkte geweest, een Sterkte voor de mensen in nood, als zij bang waren; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.
Jesaja 25:4

Mattheüs 7:13-29, Markus 4:35-41, Psalm 107:23-32.
Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Mattheüs 7:24 en 25

En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. Markus 4:39.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *