God is mijn Bevrijder!

God bevrijd van de banden van de hel = het leven in ongehoorzaamheid aan God, Hij maakt ons Zijn kind in en door Jezus Christus en Hij bevrijd van banden van angst zorgen en ziektes!

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers van Uw *heil gedurig zeggen: God zij groot gemaakt! Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet! = blijf niet weg. Psalm 70:5:6

*Heil = voordeel, Baat, Behoud, Geestelijk welzijn, Geluk, Genezing,Nut, Redding, Toevlucht, Troost, Verlossing, Voordeel, Weldaad, Welvaart, Welzijn.
Encyclo.net…

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Galaten 5:1 | NBV |

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
Johannes 8:36 | NBV |

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Romeinen 6:22 | NBV |

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8:1-2 | NBV |

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
Psalm 18:2-3 | NBV |

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Psalm 34:18-19 | NBV |

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Psalm 34:20 | NBV |

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
Psalm 71:23 | NBV |

U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Psalm 97:10 | NBV |

Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
je zonden als de ochtendnevel.
Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.
Jesaja 44:22 | NBV | Is letterlijk voor Israël en profetisch met het zicht op de komst van Jezus Christus.

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.
Jesaja 61:1 | NBV |

Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Jesaja 61:10 | NBV | Is letterlijk voor Israël en profetisch met het zicht op de komst van Jezus Christus.

De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Sefanja 3:17 | NBV |

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
Mattheüs 1:21 | NBV |

Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
(2 Kor. 3: 15-17)

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Titus 2:14 | NBV | Is letterlijk voor Israël en profetisch met het zicht op de komst van Jezus Christus.

AMEN!

God heeft ons vrijgekocht om ons te bevrijden van ELKE band die ons bind!
Dat geld voor banden die ons gebonden hebben in geest, ziel en Lichaam!

Jezus wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft ons vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *