God is mijn brood om te leven

Wat is jouw en mijn Brood om letterlijk in leven te blijven?
Daar geeft Jezus Zelf het antwoord op!

Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Johannes 4:34

Mattheüs 6 sluit hier perfect op aan!
Zoekt EERST het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen (eten, drinken, kleding) zullen je toegeworpen worden. Mattheüs 6:33

Kies er voor om letterlijk zo te leven en je zal zien dat God, je hemelse Vader je ALLES toewerpt wat je nodig hebt en meer!
Als je letterlijk EERST Zijn koninkrijk zoekt, en je met hart en ziel zijn koninkrijk leeft dan zal je ervaren dat het je in GEEN DING ontbreekt!

Zelf heb ik dit mogen ervaren samen met mijn gezin. Toen ik ernstig ziek werd en moest stoppen met mijn bedrijf. ALLES werd ons uit handen geslagen. Maar mijn vrouw en ik hebben mogen kiezen om te geloven en er op te vertrouwen wat God in Mattheüs 6 ons leert en heel letterlijk zijn we in het diepe gesprongen! We hebben gezegd: ” Vader als u echt doet wat u belooft hebt, dan stoppen wij met op mensen en instanties te vertrouwen en geven we onze toekomst in Uw handen. We vertrouwen erop dat u ons niet beschaamd want dat heeft u belooft!”

En God deed wat Hij ons belooft heeft in Zijn Woord! We zijn NOOIT iets tekort gekomen en hebben ALTIJD kunnen delen met onze naasten!

Daarom daag ik jullie uit om God te vertrouwen, en EERST zijn koninkrijk te zoeken en Jezus Christus, dan zullen jullie ervaren dat God doet wat Hij belooft heeft! Ja ook aan jullie!

En Jezus zei tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Jezus Christus wat een heerlijke Naam!

Alleen de waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *