God is mijn Eeuwig Licht

Jouw zon zal niet meer ondergaan, en jouw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal jouw tot een eeuwig licht wezen, en de dagen van jouw treuren zullen een einde nemen. Jesaja 60:20

En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.
Genesis 1:3

Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. 2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. Psalm 104:1 en 2

Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wie zou ik vervaard (bang) zijn? Psalm 27:1

In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. Johannes 1:4 en 5

Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12

Maar nu is Jezus gekomen, als een Licht in de wereld. Zodat ieder die in Hem gelooft in de duisternis niet hoeft te blijven Johannes 12:46

En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. Openbaring 21:23

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *