God is mijn Plaats om te rusten


In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Psalm 4:9 | NBV |

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Psalm 23:1-2 | NBV |

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Psalm 62:2 | NBV |

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
Psalm 91:1-2 | NBV |

Psalm 116:5–7
“De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer.
De HEERE bewaart de eenvoudigen;
ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.
Mijn ziel, keer terug tot uw rust,
want de HEERE is goed voor u geweest.”

Mattheüs 11:28
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Mattheüs 11:29
“Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.”

Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.
Hebreeën 4:9-10 | NBV |

Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van *ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
Hebreeën 4:11 | NBV |

*Niet in Gods rust gaan is ongehoorzaamheid!
Omdat er geen andere (echte) rust is!

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!