God is mijn Schild

Schild komt van het Griekse woord skylon = de huid, het bedekkende. De vier Hebreeuwse woorden magen, tsinnah, shelet en socherah bevatten, gelijk ons schild, het grondbegrip van het bedekken, omringen en beschermen.

Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
Genesis 15:1

De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn van mijn heil, mijn Hoog Vertrek.
Psalm 18:3

De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven.
Psalm 28:7

Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Psalm 119:114

Een psalm van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingers ten oorlog; Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wie ik vertrouw; Die mijn volk aan mij onderwerpt!
Psalm 144:1 en 2

Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zal kunnen uitblussen.
Efeze 6:16

Geraadpleegde bronnen: De Bijbel en Christipedia.miraheze.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *