God is mijn Sterke Toren

De Naam van De HEERE is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden. Spreuken 18:10

De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn van mijn heil, mijn Hoog Vertrek.
Psalm 18:3

Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand. Psalm 61:4