God is mijn Vader


Want EEN KIND is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt ZIJN NAAM Wonderlijk, Raad, STERKE GOD, VADER IN EEUWIGHEID, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. Jesaja 9:6

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Lukas 6:36 | NBV |

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Johannes 14:13 | NBV

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Johannes 14:7 | NBV |

Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.
1 Korinthe 8:6 | NBV |

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Jakobus 1:17 | NBV |

Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Filippenzen 4:20 | NBV |

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *