God is mijn Vriend

Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u VRIENDEN genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.
Johannes 15:15

VRIEND VAN GOD!
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Johannes 15:13 | NBV | Jezus gaf Zijn leven voor… Zijn vrienden!

U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. 2 Kronieken 20:7
Abraham hoorde hetzelfde als wat wij uit de mond van Jezus mogen horen. Dat God degene die op Hem vertrouwt en in Hem gelooft rechtvaardig verklaart (Jakobus. 2:23). Op dat moment word je een vriend van God. Een kind van God. Een erfgenaam van God, in de lijn van Abraham.

Door het geloof en in Jezus Christus ben jij een kind van God. En omdat je Jezus toebehoort, ben je nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Galaten 3:26 en 29

Hoe ben je dus Gods vriend? Door van harte op God te vertrouwen. Of zoals Jezus het onder woorden brengt: ‘Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg’
Johannes. 15:14

Bronnen de Bijbel en Willem de Vink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *