Jezus, dat is mijn Koning!

`That’s My King`

Mijn Koning is zevenvoudig Koning. Hij is de Koning der Joden. Hij is de Koning van Israël. Hij is de Koning der Gerechtigheid. Hij is de Koning der Eeuwen. Hij is de Koning der Hemelen. Hij is de Koning der Ere. Hij is de Koning der Koningen en de Heer der heren.

Dat is mijn Koning! Ik vraag me af, kent u Hem al?

Mijn Koning is een oppermachtige Koning, geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten. Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen. Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten. Zijn kracht kent geen zwakte. Hij is volkomen oprecht. Hij is voor eeuwig onwankelbaar. Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar. Hij is keizerlijk machtig. Zijn genade is onpartijdig.

Kent u Hem?

Hij is het spectaculairste fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien. Hij is de Zoon van God. Hij is de Redder van zondaars. Hij is het middelpunt van beschaving. Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk. Hij is hoog verheven en uniek. Hij is ongeëvenaard en weergaloos. Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur. Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie. Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek. Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie. Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst. Hij is het wonder van de eeuw. Ja, dat is Hij!.

Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem kunt zeggen. Hij is als enige in staat een totale Redder te zijn.

Ik vraag me af: kent u Hem vandaag?

Hij geeft de zwakke kracht. Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden. Hij leeft mee en Hij redt uit. Hij versterkt en ondersteunt. Hij beschermt en Hij leidt. Hij geneest de zieken. Hij reinigt melaatsen. Hij vergeeft zondaars. Hij spreekt schuldenaren vrij. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij verdedigt de weerlozen. Hij zegent de jongeren. Hij dient de ongelukkige. Hij zorgt voor ouderen. Hij beloont de plichtsgetrouwen. Hij verheerlijkt de zachtmoedigen.

Ik vraag u: Kent u Hem?

Dit is mijn Koning! Hij is de Koning. Hij is de sleutel tot kennis. Hij is de bron der wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het pad naar de vrede. Hij is de weg tot gerechtigheid. Hij is de doorgang naar heiligheid. Hij is de poort naar heerlijkheid.

Kent u Hem?

Zijn ambt is veelvoudig. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Zijn leven is onvergelijkbaar. Zijn goedheid kent geen grenzen. Zijn genade is voor eeuwig. Zijn liefde verandert nooit. Zijn Woord is afdoende. Zijn genade is genoeg. Zijn regering is rechtvaardig. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Ik zou willen dat ik Hem kon beschrijven! Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja! Ja! Ja! Hij is onbeschrijfelijk. Ja, dat is Hij!

Hij is God! Hij is onbegrijpelijk. Hij is onoverwinnelijk. Hij is onweerstaanbaar! Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten, Je kunt Hem niet van je afschudden. Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven. De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan. Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken. De getuigen konden niet tot overeenstemming komen. Herodus kon Hem niet vermoorden. De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden!

Dat is mijn Koning! Ja! Dat is mijn Koning!

En van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Voor eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig. Hoe lang is dat? Voor eeuwig en eeuwig. En aan het eind van alle eeuwigheden zeggen we: ‘Amen!’

Dr. S.M. Lockridge, een predikant uit San Diego sprak deze woorden uit tijdens een prediking in Detroit in 1976.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *