Jij bent geliefd!

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
LET OP! voor wedergeboorte ben je een kind van de toorn (Efeze 2:3 t/m 9).
Jij bent geliefd door God NA! wedergeboorte (Johannes 3:1 t/m 21).

STOP NU, met jezelf te gaan verdedigen! Stop met te zeggen: ”ja maar ik ben niet goed genoeg, ik doe toch alles verkeerd, enz”.
Weet je dat veel tieners met een minderwaardigheidscomplex lopen? Dat veel volwassenen elke dag moeten vechten tegen neerslachtigheid?

Laatst was ik in gesprek met een christen en deze persoon vertelde me dat hij elke dag moest vechten om niet ontmoedigd te raken, niet te gaan leven vanuit teleurstelling. Deze christen zei: ”Ik moet elke dag vechten om me niet down te gaan voelen!”

En geloof me, dit soort gesprekken en verhalen hoor ik zo ongeveer elke dag! Christen of niet – christen.

En vanmorgen werd ik wakker, en wist het! Mensen moeten (weer) weten dat ze geliefd zijn met een pure allesomvattende liefde!

AGAPE LEFDE! Agape (Grieks: ἀγάπη) is een Grieks woord, dat in het Nederlands vaak vertaald wordt met ‘liefde’.

Dit wordt vaak gezien als een verarming van het woord in zijn volledige betekenis. Met a’ga·pe wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet.

In het Nieuwe Testament komt het woord Agape 110 keer voor!
en is de grondslag voor bijvoorbeeld 1 Korinthe 13. De concordantie van Strong geeft de volgende betekenis aan: broederlijke liefde, genegenheid, het goedgezind zijn, liefde, welwillendheid. In Johannes 21:15-17 worden beide woorden, agape en philia, gebruikt.
Agape kiest ervoor de ander te beschouwen zoals in 1 Korinthe 13 gebeurt: altijd bereid het beste van de ander te denken, klaar om te vergeven, bereid het beste voor de ander te zoeken. Als dit volkomen ontbreekt is het christelijk leven zinloos. Een belangrijke eigenschap van agape, charity, is dat ze niet gebaseerd is op de eigen behoeften. Het Nieuwe Testament leert dat wij deze agape van God ontvangen (Evangelie volgens Johannes 3:16, Romeinen 5:8) opdat we die zelf weer door geven.

En dit is nu zo fantastisch! Hier wil ik jullie allemaal op wijzen;
JULLIE ZIJN GELIEFD MET DE AGAPE LIEFDE! EEN GODDELIJKE EENZIJDIGE ALLESOMVATTENDE LIEFDE! JIJ BENT GELIEFD! JA JIJ!

Weet dat je geliefd bent! Vandaag vraag ik jou, om af te zien van jezelf en je gevoel en op te zien naar Jezus Christus!

Het maakt niet uit in welke omstandigheid jij je NU bevindt, het enige wat jij mag doen is je ogen van je zelf en je gevoel wegdraaien en te gaan kijken naar Jezus!
Jezus Is die Agape Liefde! Die allesomvattende eenzijdige liefde is een persoon! Jezus Christus!
JIJ HEBT JEZUS NODIG in je leven! In je denken, in je handelen en wandelen, in je spreken.

JEZUS ZEGT ZEVEN KEER IK BEN… Dat betekend dat Jezus de volmaakte IK BEN is!

JEZUS ZEGT:
Ik Ben – Het brood des Levens.
Johannes 6:35 ‘Jezus heeft tot hen gezegd: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’

Ik Ben – Het licht der wereld.
Johannes 9:5 ‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.’

Ik Ben – De goede Herder.
Johannes 10:11 ‘Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.’

Ik Ben – De deur van de schaapskooi.
Johannes 10:7,8,9 ‘Jezus dan zei het nog een keer: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’

Ik Ben – De opstanding en het leven.
Johannes 11:25 ‘Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.’

Ik Ben – De weg de waarheid en het leven.
Joh.11:6 ‘Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Ik Ben – De ware wijnstok.
Johannes 15:1,2 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt.’

Deze Jezus zegt vandaag, NU tegen jou:” Werp jouw bekommernis = zorg op de HEERE, Hij zal voor jouw zorgen” (Psalm 55:23).

“Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid” (Psalm 32:10).
“Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?” (Psalm 56:4, 5).
“Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen” (Psalm 118:8, 9).
“Vertrouw op de HEERE met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet” (Spreuken 3:5).
“Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest” (Jesaja 12:2).
“Vertrouwt op de HEERE voor altijd, want de HEERE is een eeuwige rots” (Jesaja 26:4).
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).
“Werpt al jouw zorg op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7).

PROBEER NIET JE EIGEN ZORGEN TE DRAGEN!
“Werp uw zorg op de HEERE, Hij zal voor je zorgen” (Psalm 55:23).
“Werpt al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor je” (1 Petrus 5:7).

Volgende keer: Deze liefde wordt ons voorgesteld vanuit de Bijbel Gods Woord.

Jij bent geliefd! 2
Jij bent geliefd! 3
Jij bent geliefd! 4
Jij bent geliefd! 5
Jij bent geliefd! 6
Jij bent geliefd! 7
Jij bent geliefd! 8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *