Jij bent geliefd 3

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

Gods goedheid is de beweegreden waardoor mensen tot berouw komen – NIET DOOR ZIJN TOORN!

Graag deel ik jullie een gesprek tijdens een straatevangelisatie in Vlissingen.
We waren met vier jonge mannen waarvan twee voor de eerste keer meeliepen. We liepen naar de stad en hadden al eerder een gesprek gehad met een man die dacht dat we dronken waren.

Toen liepen we verder en kwamen bij de boulevard. Daar zaten twee jonge vrouwen uitdagend gekleed op een muurtje. De ene vrouw rookte terwijl de andere vrouw bier dronk. En het was duidelijk te zien dat deze vrouwen een relatie hadden.
Meteen schoot er door mijn gedachten, deze dames hebben Jezus nodig! We knoopten een gesprek met deze dames aan. Na wat algemeen gepraat over het weer en waar ze vandaan kwamen, vroeg ik of ik ze wat zeggen. Dat mocht. Dus zei ik: ”weten jullie dat jullie heel erg geliefd zijn?”
Ik stopte expres met praten om het te doen landen. En toen ik het woord liefde zei, schrokken deze dames zichtbaar!
Dit was duidelijk, deze dames waren bang om geliefd te zijn! En dat deed de tranen branden achter mijn ogen. Ze zeiden:” wij? Zie je niet hoe we eruit zien en wat we aan het doen zijn? En dat wij van elkaar houden?” Ja, dat zie ik, zei ik, maar waarom zeg je deze dingen om mij tegen te spreken dat jullie zeer geliefd zijn? Ze zei: ”ik weet wel dat je god bedoeld hoor! Nou we zijn al vaker aangesproken door jullie soort mensen, en we weten dat God ons veroordeeld omdat we zo leven, en als we zo doorleven dat we naar de hel gaan!”
Een koude rilling kroop over mijn rug, dus deze vrouwen zijn aangesproken in de naam van god en zwaar veroordeeld en onder de wet geplaatst! Nu moest ik het recht zien te praten en heb God een Naam gegeven. Ik zei: ”Weet je dat wij jullie dit vertellen vanuit de liefde die Jezus Christus voor jullie heeft? Dat Hij ons op ons hart legt om jullie dat te vertellen dat Hij zo veel van jullie houd dat Hij wil dat wij jullie dat vertellen?” En weer kwamen de verontschuldigingen. We vertelden ze dat ze mochten komen zoals ze waren, arm, naakt en blind.( we hebben dit uitgelegd)
Toen stonden de tranen in hun ogen en vroegen ons: “Houd Jezus echt van ons? Stuurt Hij ons dan echt niet naar de hel?” Gelukkig, de ruimte voor het gesprek was gekomen.
We vertelden hen van de liefde van Jezus voor ALLE mensen. Heel de wereld, zoals de Bijbel dat zegt. (Johannes 3:16 – Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft).
Ze ze: ”ja, maar wij houden van elkaar dat vindt God toch niet goed?”
Toen mochten we uitleggen dat God hun als mensen – Zijn schepping – ontzettend lief heeft, maar hun levensstijl, op dit moment haatte. Maar dat er ook vergeving is voor al hun fouten die ze gemaakt hebben. Dat ze Jezus nodig hebben om te leren een kind van Hem te worden! (Johannes 1:12) Ze begrepen het verschil, en zo hebben we een hele tijd met deze dames mogen praten over de liefde en vergeving van God. Het hele evangelie kwam voorbij.

In plaats dat we deze dames op hun zonden hebben laten kijken, ze te veroordelen, onder de wet gezet, en dan nog eens proberen op Jezus te laten zien, hebben we ze meteen op Jezus doen laten zien! En vanuit het zicht op Jezus mochten praten over zonde, vergeving en vrijheid!

Deze dames vertelde ons dat ze nu voor de eerste keer hadden gehoord over Jezus die hen lief had, en een relatie met deze dames wilde.
Na het gesprek, (en elke broeder heeft tegen hen getuigd van de liefde van Jezus in zijn leven, dus vier getuigenissen) hebben we met deze dames mogen bidden! We hebben deze dames aan de voeten van de Heere Jezus gebracht! Gewoon zoals ze waren! Maar wat een moment was dat! De eerst zo afstandelijke dames, zaten daar ogen vol tranen, en zo dankbaar voor ons gesprek.
We mochten het Woord zaaien! En God zal de wasdom geven! Daar ben ik van overtuigd!

Volgende keer, op wat voor grond vanuit Gods Woord wij deze dames benaderd hebben met de LIEFDE VAN JEZUS.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *