Jij bent geliefd! 8

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

We hebben in de vorige post gezien, dat God het niet goed vond dat de mens Adam alleen was en Hem een vrouw gaf.

En God overzag deze situatie, en zag dat de mens (Adam) alleen was en zag dat het NIET goed was!

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal HEM een hulp maken, die als tegen HEM over zij.
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot deze plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, TOT EEN VROUW, en Hij bracht HAAR tot Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.
Genesis 2:18,21 t/m 23 en 25

Nu we toch bij het begin beginnen over de goedheid / liefde van God de Vader, wil ik het met jou even heel eerlijk over Zijn scheppingsorde hebben.
Vandaag de dag, op het moment dat ik dit schrijf: Zondag 20Mei 2018, is er een hele ophef over het weigeren van homo advertenties in de krant, het RD = Reformatorisch Dagblad.
Zomaar even een artikel:
https://www.nporadio1.nl/homepage/9468-reformatorisch-dagblad-weigert-homo-advertentie
na deze ophef, laait de discussie weer op, en ook `christelijk` Nederland bemoeit zich maar al te graag in deze discussies. En men gooit naar elkaar met uitspraken als: Home-hater enz.

Mijn vrouw heeft ook wat forums bezocht en werd heel verdrietig over de manier waarop `christenen` de Bijbel compleet uit zijn verband rukten om maar mee te kunnen praten zonder `aanstootgevend` te zijn. Ze heeft verschillende dingen voorgelezen en heeft die dingen ook onderzocht, en de waarheid van Gods Woord daartegen over gezet. Niet om te reageren, maar om duidelijk te hebben wat Gods Woord ons leert over deze zaken, en hoe hier in te staan als volgelingen van Jezus Christus.

JA, GOD HOUD VAN HOMO`S EN LESBIE`S! JA, GOD HAAT HUN PRAKTISCHE UITVOERING DAARVAN!

Nu ga ik proberen hier heel kort en duidelijk over te zijn zodat IEDEREEN kan snappen wat Gods Woord hierover zegt!

God heeft de mens geschapen, man en vrouw schiep Hij hen. Genesis 2:4 t/m 25.
God heeft Manninne , later Eva (Genesis 3;20), geschapen als hulp tegenover Adam.
Genesis 2:18,21 t/m 23 en 25
Ook lezen we hier al over de relatie zoals God het bedoeld heeft, beter bekend onder het huwelijk
Genesis 2:24. Laten we eens lezen wat daar staat: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.’
Dat `tot een vlees zijn` betekend niks meer dan dat man en vrouw geslachtsgemeenschap hebben.
Op dat moment van geslachtsgemeenschap ben je werkelijk een vlees! Netter gezegd: een lichaam!

Dit is de orde van God, de schepper van Hemel en aarde, de zee, en alles wat daarin en op woont!

En nu moet ik toch even de zondeval benoemen waar Eva verleid word door de slang (de duivel) en Adam meeneemt in haar verleiding. Waardoor ze ongehoorzaam zijn geworden aan God en Hij moet doen wat Hij gezegd heeft, namelijk Adam en Eva zullen moeten sterven! (Genesis 3) Hier is het moment dat de lichamelijke door zijn intrede doet! Dat is de 2e dood.
Je hebt 3 soorten dood:
Dood in zonden en misdaden = ongehoorzaamheid (Efeze 1:1 en 2)
Lichamelijke dood = sterven (Hebreeën 9:27 en 28)
En de eeuwige dood= de hel, word de tweede dood genoemd in de Bijbel
(Openbaring 20:10 en 21:8)

Ja, deze zeer droevige gevolgen , zijn de gevolgen van de ongehoorzaamheid aan God!
En daar ligt het begin van ALLE ongehoorzaamheid aan God! Daar is Gods orde verstoord en ontregeld!
Niet meer te maken willen hebben met God en zijn gebod = leefregels, maar leven naar je eigen goeddunken. Leven naar je lusten, en weglopen van je lasten! Denk hierbij maar aan abortus.

Dus Gods orde is man en vrouw samen tot een vlees. Die orde is verstoord en is verdraait naar man en man (homo), vrouw en vrouw(lesbie) samen tot een vlees.
Die verdraaiing komt niet anders dan rechtstreeks uit de hel! Van de vader der leugenaars = de duivel. (Johannes 8:44)
Dus even heel eerlijk en recht gezegd: Homofolie is een leugen uit de hel! En tart de scheppingsorde en treed deze scheppingsorde met voeten!

WAAOM?
Omdat heel Gods orde dan ten gronde word gericht! Daarom!
Het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het huwelijk tussen God en Zijn gemeente!
(Efeze 5:22 t/m 33)
En de leefregels die in een huwelijk gelden, kan je een op een vergelijken met de leefregels van God voor Zijn gemeente! Zo heilig is het huwelijk!
Het huwelijk is een beeld van de relatie van God en Zijn gemeente! Begrijp je het nu?!
Dus als het huwelijk zijn waarde verliest en wij gaan leven in ongehoorzaamheid aan God, dan is dat het beeld van ons overspel naar God toe!! Geestelijk overspel. Wij keren God de rug toe en hangen de ongehoorzaamheid = de duivel = de Vader van alle leugen aan.
Daarom verbied Gods Woord ons om als we getrouwd zijn te scheiden! Om als we getrouwd zijn vreemd te gaan.
Vanaf het allereerste begin is het huwelijk zeer heilig in Gods ogen! Omdat het Zijn beeld is van God en Zijn gemeente!
Maar door ons af te keren van God en te lonken met de vader van alle leugen, zijn we onze eigen lusten na gevolgd, onder andere door als mannen, mannen lief te gaan hebben, en als vrouwen, vrouwen lief te gaan hebben, en vandaag de dag leeft dat zich uit in alle perversiteit!
Nee, Gods Woord heeft geen goed woord over voor de praktiserende homo of lesbie!
Het is pure ongehoorzaamheid aan Gods wil! Het is perversiteit uit de hel!

MAAR
Zelfs voor deze uitspatting van ongehoorzaamheid is er een tegengif, namelijk het bloed van Jezus Christus! Daarom ben ik begonnen met: Ja, God houd van homo`s en lesbies. Hij houd van de mens, Zijn creatie, door Zijn Zoon Jezus Christus! En is er hoop op redding, genezing, en eeuwig leven voor elke homo of lesbie!
Als deze mensen zich terug omkeren naar God, hun ongehoorzaamheid belijden en vergeving vragen, ontvangen ze genade door het geloof in Jezus Christus! Dan mogen ze gaan leren om een relatie te onderhouden naar de wil van God, in en door de kracht van God. En mogen zij gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van Jezus Christus! Dan wordt hun ongehoorzame leven weggedaan, zover het oogsten is verwijderd als het westen, en in het diepste van de zee! God denkt er niet meer aan!
(Psalm 103:12 t/m 14) en (Micha 1:19)

TOT SLOT: MAAR NU HET GEHEIM!
Nee, ik veroordeel een homo of lesbie niet! Want als ik dat ook maar enigszins zou doen, dan veroordeel ik mijzelf!
Waarom?
Omdat homofolie valt onder ongehoorzaamheid aan God! En alles wat niet is naar de wil van God is ongehoorzaamheid!
Dus jij en ik staan NAAST homo`s en lesbies! Wij allemaal hebben het offer van Jezus Christus nodig voor vergeving van al onze ongehoorzaamheid!
Daarom:
JA, GOD HOUD VAN HOMO`S EN LESBIE`S! JA, GOD HAAT HUN PRAKTISCHE UITVOERING DAARVAN!
Omdat God alle ongehoorzaamheid haat! Ook jouw en mijn ongehoorzaamheid!

Nee, nu praat ik hun ongehoorzaamheid NIET goed, maar zolang zij leven is er hoop op verlossing, vergeving en bevrijding in en door het geloof in Jezus christus! Halleluja!

God heeft mij vergeven en verlost van zeer grove ongehoorzaamheid, zo wil hij ook hun vergeven en verlossen van hun ongehoorzaamheid!

GOD WIL NIET DAT ER OOK MAAR EEN IEMAND NAAR DE HEL GAAT! (2Petrus 3:9)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!