Jij bent geliefd! 4

JIJ (Ja jij!) BENT GELIEFD!
Wie je ook ben, wat je ook doet, en hoe je er ook uitziet!

Kan je de vorige post nog herinneren? Twee vrouwen in een relatie, die we de liefde van Jezus mochten delen?
We hebben deze dames aan de voeten van de Heere Jezus gebracht! Gewoon zoals ze waren! Maar wat een moment was dat! De eerst zo afstandelijke dames, zaten daar ogen vol tranen, en zo dankbaar voor ons gesprek.
We mochten het Woord zaaien! En God zal de wasdom geven! Daar ben ik van overtuigd!

Vandaag, op wat voor grond vanuit Gods Woord wij deze dames benaderd hebben met de LIEFDE VAN JEZUS.

Gods Woord laat je zien dat Jezus niet gekomen is om jou te veroordelen maar om jou te behouden!

Johannes 12: 44 t/m 47 En Jezus riep, en zei: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Diegene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Diegene, Die Mij gezonden heeft. Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijft. En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordeel, maar opdat Ik de wereld zalig maak.

Begrijpt je wat je leest?
WAT EEN EVANGELIE!

Jezus is Het licht in de wereld gekomen! Opdat IEDEREEEN die in Mij GELOOFT , niet in de duisternis blijft!
EN DAT IS NU DE SLEUTEL!
Je leeft (zonden Jezus) in duisternis! Deze dames leefden zonder Jezus in duisternis, ze hielden van elkaar, dronken en rookten.
Maar als deze dames zijn gaan geloven in Jezus, dan BLIJVEN ZE NIET in duisternis!
Dat betekend dat ze van de duisternis overgegaan zijn naar het licht! (Jezus)
Nu de vraag: Wanneer zagen ze het licht? Antw. Toen ze nog in duisternis waren!
Toen wij deze dames vertelden over Jezus Christus, lieten wij het licht schijnen in hun duistere wereld!

Nu, wat zei Jezus nog meer? … want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordeel, maar opdat Ik de wereld zalig maak.
Wat doet de wet? De wet veroordeeld! De wet zegt: schuldig!
En Jezus zegt: … maar opdat Ik de wereld zalig maak.

Jezus heeft de schuld van alle mensen op Zich genomen! Waarom? … opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijft.
Dus als je gelooft in Jezus, is jouw schuld betaald en ben je vrij van ALLE schuld! En ga je in het Licht wandelen! Ga je leven vanuit Jezus, door Jezus en tot eer van Jezus!
Als deze dames geloven in Jezus, is hun zondige leven vergeven, hun schuld betaald, en leren ze te gaan leven door Jezus en tot eer van Jezus! Dat betekend dat , ze stoppen met hun relatie, stoppen met roken , en stoppen met (teveel) drinken!
Weet je, Jezus heeft de wet vervuld! Hij heeft de wet volkomen = helemaal gehouden , zonder enige ongehoorzaamheid. Dus is de wet vervuld, omdat de wet Jezus NIET kan aanklagen! Omdat Jezus de wet 100% gehoorzaam is geweest!
En geloven wij in Jezus dan kan de wet ons ook niet aanklagen omdat Jezus dan in onze plaats staat!
Dan zijn wij VRIJ van de wet! Dan leven we naar de wil van Jezus!

Ik hoop en bidt dat je het begrijpt! Dat je begrijpt dat we mensen benaderen vanuit de liefde van de Heere Jezus! Dat we Het licht = Jezus laten schijnen in de duisternis! Omdat Hij dat zelf ook heeft gedaan! Jezus kwam NIET met veroordeling, zo komen wij ook NIET met veroordeling!
Wij komen met redding, bevrijding, genezing, verlossing, vergeving van ongehoorzaamheid aan God.
WIJ LATEN DE MENSEN JEZUS ZIEN!

Volgende keer kom ik nog even terug op Johannes 12:47 en 48.

Maar ik wil je nog een prachtig voorbeeld geven: Johannes 8
Daar wordt een vrouw bij Jezus gebracht die in overspel leefde.
En de Schriftgeleerden en de Farizeen zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?
OEPS! Een goeie vraag, en deze Schriftgeleerden en de Farizeen hadden een punt!
De wet zegt: schuldig!
Jezus schreef in het zand, en als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zei tot hen: Wie van jullie zonder zonde is, werpt de eerste steen op haar.

En jij? Had jij een steen gepakt en op deze vrouw gegooid? Denk jij dat je zonder zonden = ongehoorzaamheid ben? Nou?

Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.

Jezus, die opgevoed was met het houden van de wet, veroordeeld deze overspelige vrouw niet!
Hij laat haar gaan en zegt: ga heen en zondig niet meer!

Wie ben ik of jij om die twee dames te veroordelen als Jezus het ook niet doet?

Jezus dan sprak opnieuw tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Waar hebben we dat eerder gehoord?
En nu nog een vraag. Wanneer kwam Jezus bij deze vrouw? Toen ze in het licht wandelde?
NEE, JEZUS KWAM BIJ DEZE VROUW IN HAAR DUISTERNIS! TOEN ZE NOG MIDDEN IN HAAR OVERSPEL = ZONDE = ONGEHOORZAAMHEID LEEFDE!

Lieve lezers! Deze Jezus leeft vandaag nog! En Hij is een God die NIET veranderd!
Hoe je leven er ook uit ziet, hoe verrot je jezelf ook voelt, Of in welke zonde je ook leeft, hoe groot je duisternis ook is, Jezus heeft jou lief! Jezus heeft jou vergeven! Jezus heeft voor jou de wet vervult!
Zijn vraag aan jou vandaag is: Wil je in het licht wandelen? Wil je Mij volgen? Wil je vrij zijn van de banden die je binden? Wil je Mij liefhebben?

Volgende keer: Johannes 12: 47 en 48.

Word vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *