Bron van vreugde

DE VREUGDE VAN DE HEER IS UW KRACHT (Nehemia 8:11)

Op het moment dat deze woorden werden uitgeroepen, waren de Israëlieten net teruggekomen uit gevangenschap in Babylon. Onder leiding van Ezra en Nehemia, hadden de mensen Jeruzalem’s verwoeste muren herbouwd. Nu zetten zij hun bezienswaardigheden op om de tempel te herstellen en de natie te herstellen.

Nehemia riep een speciale vergadering bij de waterpoort van de stad in de herbouwde muren van Jeruzalem (zie Nehemia 8: 2). Het eerste dat er gebeurde was de prediking van Gods Woord. Een honger voor het Woord had zich onder de mensen ontwikkeld, zodat ze niet moesten worden aangespoord om te luisteren. En zij waren volledig bereid om zich aan het gezag van het Woord te onderwerpen, die erop zouden toe zien en in overeenstemming te zijn met hun waarheid.

Verbazingwekkend predikte Ezra vijf tot zes uur voor de menigte. Wat een geweldige scene. Ik vind het moeilijk om zo’n gebeurtenis in de moderne kerk te vinden.
TOCH KAN DE WARE RESTAURATIE NOOIT PLAATS VINDEN ZONDER DIT SOORT CONSUMPTIEVE HONGER NAAR GODS WOORD.

Maak geen fout, bij de Waterpoort in Jeruzalem was er geen welsprekende prediking. Ezra leverde geen sensationele preek af. Hij preekte rechtstreeks uit de Schrift, leest urenlang en legt de betekenis uit. En toen de mensen luisterden, werden ze opgewonden.

Soms werd Ezra zo overwonnen door wat hij las dat hij stopte om de Heer, de grote God “te zegenen” (Nehemia 8: 6 en 7). De heerlijkheid van de Heer kwam krachtig neer en iedereen stak hun handen op in lof. In bekering en gebrokenheid “buigen zij hun hoofden en aanbidden de Heer met hun gezichten op de grond” (Nehemia 8:7). Toen stonden ze op om nog meer te ervaren.

ER WAS GEEN MANIPULATIE VAN DE PREEKSTOEL, GEEN DRAMATISCH GETUIGENIS. ER WAS ZELFS GEEN MUZIEK. DEZE MENSEN HADDEN GEWOON EEN OOR OM ALLES TE HOREN WAT GOD TEGEN HEN ZEI.

Geliefde, ik geloof dat de Heer op dezelfde manier vandaag tussen zijn volk wil bewegen. Als we dit soort vernieuwing en restauratie willen zien, moeten we een honger en opwinding hebben voor de Schrift, zoals Ezra had!

David wilkerson.
Er was helaas geen link te traceren om weer te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *