De berg die hindert


Vanaf het begin, heeft God gezocht naar mensen die voor hem zou leven zonder angst. Hij wilde dat zijn kinderen rust vinden in lichaam, ziel en geest door volledig vertrouwen in zijn beloften. God noemde dit : “de toegang tot mijn rust.” dus hij bracht zijn mensen in een barre wildernis, zonder water, voedsel of enige bron van voedsel. Het geven van alleen Zijn belofte aan Israël om ze te houden, zijn boodschap aan hen was gewoon, “heb vertrouwen in mij.” hij vroeg hen om al hun vertrouwen in Hem te stellen om het onmogelijke te doen voor hen.

Volgens de auteur van Hebreeën, heeft God die mensen in die tijd niet opgenomen in Zijn rust, omdat ze niet vertrouwen op zijn beloften . Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! (Hebreeën 3:11).
In de passage over de vijgenboom, verwijst Jezus naar een onbekende berg:
Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. (Markus 11:23).
Jezus zei tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons vandaag: ” ongeloof in je hart is als een belemmering dat de berg verplaatst kan worden. Als het niet wordt verstoten, kan Ik niet met je werken.”

Het is een feit, Jezus was niet in staat om wonderen te verrichten in een bepaalde stad omdat de mensen vol waren van ongeloof: ” En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. (Mattheus 13:58).

Hetzelfde geldt voor de kerk van christus vandaag: daar waar het ongeloof is, is Hij niet in staat om te werken. Ongeloof is altijd de berg die de volheid van Gods openbaring en zegen voor Zijn kinderen belemmert

David wilkerson
3 augustus 2016

THE MOUNTAIN THAT HINDERSDavid WilkersonAugust 3, 2016From the very beginning, God sought a people who would live…

Posted by David Wilkerson on Mittwoch, 3. August 2016