De kracht van het bloed


Zonder twijfel is het bloed van Jezus Christus het kostbaarste geschenk dat onze hemelse Vader aan zijn kerk heeft gegeven. Toch begrijpen maar weinig christenen de waarde en deugd ervan. Ze zingen over de kracht van het bloed. In feite is het volkslied van de Pinksterkerk: “Er is kracht, kracht, wonderwerkende kracht in het kostbare bloed van het Lam” (Lewis E. Jones). En we “pleiten voortdurend voor het bloed” als een soort mystieke beschermingsformule. Maar weinig christenen kunnen de grote glorie en voordelen ervan verklaren en komen zelden in zijn kracht.

Toen Christus de beker ophief bij het laatste Pascha, zei hij: “Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt vergoten” (Lucas 22:20). We herdenken zijn offer telkens we gemeenschap hebben. Maar dat is de limiet van de kennis van de meeste christenen over Jezus ‘bloed. We weten dat het bloed wordt vergoten, maar niet dat het wordt besprenkeld!

De eerste bijbelse verwijzing naar het sprenkelen van het bloed is in Exodus 12:22: “Je zult een bos hysop nemen, het in het bloed in het bassin dopen en de latei en de twee deurposten raken met het bloed dat is in het bassin. ‘Zolang het bloed in het bassin was achtergelaten, had het geen effect; het had geen macht tegen de doodsengel. Het moest uit het bassin worden getild en op de deur worden gestrooid om zijn doel van bescherming te vervullen.

Het bloed in Exodus 12 is een type van het bloed van Christus dat uit Golgotha ​​stroomde. Als Christus de Heer van je leven is, dan zijn je deurposten – je hart – besprenkeld door zijn bloed. En deze besprenkeling is niet alleen voor vergeving, maar ook voor onze bescherming.

Jezus sprenkelt zijn eigen bloed op ons wanneer we, door geloof, zijn voltooide werk op Golgotha ​​ontvangen. En totdat we echt geloven in de kracht van zijn offer op Golgotha, kan het bloed van Jezus geen enkel effect op onze ziel hebben! “Die God als verzoening [verzoening] door Zijn bloed, door geloof heeft uiteengezet” (Romeinen 3:25).

Loof God met veel lof voor het kostbare bloed van Jezus: ‘Wij verheugen ons ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen’ (Romeinen 5:11).

David Wilkerson (1931-2011)
9 januari 2020

Originele link:
De kracht van het bloed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *