Vermijd je gemeenschap met Jezus?


Hoe zou je je voelen als je een heerlijke maaltijd bereidde, gasten uitnodigde die zeiden dat ze zouden komen, en toen, nadat alles was voorbereid en klaar was om te worden geserveerd, kwam er niemand opdagen? De meesten van ons zouden zich behoorlijk afgewezen en teleurgesteld voelen. Toch is dit wat er gebeurde in deze gelijkenis die Jezus zijn discipelen in Lukas 14 vertelde.

“Toen zei [Jezus]: ‘Een zeker man gaf een groot avondmaal en nodigde velen uit’ ‘(Luke14: 16). Het verhaal vertelt verder dat toen alles klaar was, de dienaar van de man naar buiten ging om de mensen op te roepen. Maar in plaats van enthousiast te zijn om het evenement bij te wonen, had iedereen een excuus en weigerde deel te nemen.

Deze gelijkenis is belangrijk omdat Jezus gastheer is, het feest waarover wordt gesproken het evangelie is en de tafel die wordt verspreid het kruis is. De uitnodiging van Jezus is voor iedereen: “Kom tot Mij, allen die werken en zwaar beladen zijn, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).

Simpel gezegd, onze Heer nodigt ons uit om intimiteit met hem te hebben. We zijn aangespoord in zijn aanwezigheid te komen om met hem te superen, hem te leren kennen, van zijn gezelschap te genieten. Hij zegt: “Kom en zoek een tafel voor u op. Alles is nu klaar en je zult volledige voldoening in mij vinden. ”

Inderdaad, al onze honger – alles wat te maken heeft met heiligheid en godsvrucht – is verpakt in Jezus. “Zijn goddelijke kracht heeft ons alle dingen gegeven die betrekking hebben op leven en godsvrucht, door de kennis van Hem die ons riep door glorie en deugd” (2 Petrus 1: 3). De tafel is verspreid. Eten is klaar!

Veel gelovigen vinden allerlei redenen om niet in nauwere gemeenschap met Jezus te komen. Ze hebben genoeg tijd tijdens de week om hier en daar constant heen te gaan voor hun gezin. Het kunnen hun kinderen, zakelijke bezigheden of carrièreambities zijn. De lijst gaat verder. Maar als het tijd is voor de dingen van de Heer, blijft er weinig tijd over. Dit is een gevaarlijke manier om te leven.

Als een echte minnaar van Jezus, bescherm je tijd met hem. Beschouw als een inbreuk alles wat je kost van kostbare tijd in de aanwezigheid van Jezus.

David Wilkerson (1931-2011)
10 januari 2020

Originele link:
Vermijd je gemeenschap met Jezus?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *