Wandelen in je bestemming


Het lot, in eenvoudige bewoordingen, is Gods doel voor je leven. Het is je aangewezen of geordende toekomst. We lezen over veel goddelijke mannen en vrouwen in de Schrift die God koos voor een voorbestemd werk of een bediening, maar die beëindigden uiteindelijk zijn plan. Ze begonnen gelijk, bewogen een tijdje in de kracht van hun roeping, maar uiteindelijk stierven ze in schaamte en ondergang, en misten Gods bestemming voor hun leven.

Saul was zo iemand. God zelf koos Saul om Israël uit de slavernij van de Filistijnen te leiden. Toen de profeet Samuël voor het eerst Saul zag, zei de Heer: “Daar is hij, de man over wie ik tot u sprak. Deze zal over Mijn volk regeren ‘(1 Samuël 9:17). De Heer zei: ‘Kijk goed, Samuël. Dit is mijn keuze om Israël te leiden. ‘

Samuël koos niet voor Saul, noch koos Israël hem; God zei eerder: “Ik heb deze man aangesteld!” De Bijbel zegt over Saul: “De Geest van de Heer zal over u komen en u zult met hen profeteren en in een andere man worden veranderd” (10: 6). Saul werd inderdaad getransformeerd door Gods aanraking met zijn leven (zie 10: 9).

Hier was een man aangesteld door God, bewogen door de Heilige Geest, begaafd met een geest van profetie, bestemd door God om Israël te leiden – en God was met hem. Wat zijn er nog mooiere dingen over hem te zeggen? Een tijdlang leefde hij zijn bestemming, wandelen in de angst van God en het winnen van grote veldslagen. Maar toen hij tot koning over Israël werd benoemd, begon hij uiteen te vallen. God was volledig van plan dat Saul zijn dagen zou leven met de zegen van de Heer en herinnerd moet worden als de man die Israël verlost van de slavernij van de Filistijnen. Maar Saul miste zijn bestemming toen hij begon toe te geven aan zijn behoefte aan menselijk applaus en acceptatie. Hij sloot compromissen om deze dingen te bereiken en hij miste het plan dat God voor hem had.

Geliefden, als je in je bestemming gaat wandelen, is het enige dat je onderscheidt je verlangen om alle anderen te overtreffen in de kennis van Jezus. Tijd met hem doorbrengen en gretig zijn geweldige adoptie van jou accepteren, zal je geweldig maken en je in staat stellen om door te gaan met je bestemming!

David Wilkerson (1931-2011)
1 januari 2020

Zie originele link:
Wandelen in je bestemming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *