Wees niet bang voor wat je ziet


“De armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere houdt de rechtvaardigen hoog … Zij zullen zich niet schamen in de kwade tijd ” (Psalm 37:17, 19). Deze geweldige profetie voor Gods volk wordt vlak voor onze ogen vervuld. Psalm 37 vertelt ons dat de Heer in actie komt tegen een samenleving wiens zonden de hemel hebben verbolgen. Toch is deze zelfde psalm er een van grote hoop, met een ongelooflijke belofte aan degenen die hun vertrouwen volledig op de Heer stellen.

God zegt dat hij ‘de rechtvaardigen zal handhaven’, wat eenvoudig betekent dat God getrouw is in zijn vergelding van ellende, maar ook in zijn beloften. David zegt in feite: “Kijk om je heen en zie hoe God zijn Woord houdt. Zijn waarschuwingen worden nu gemanifesteerd in uw krantenkoppen, zijn acties over uw hele media. Zal God niet ook zijn Woord houden om zijn uitverkorenen te bewaren? ‘

Wat er ook gebeurt in de wereld – hoe angstig het nieuws ook wordt, hoe hevig de wereld trilt – Gods volk zal zich niet schamen. Inderdaad, de Heer zal volgens ons geloof handelen om zijn Woord aan ons te vervullen. We kunnen lijden, maar hij zal doorkomen voor iedereen die volledig op hem vertrouwt.

Christenen zullen de komende dagen met onmogelijkheden geconfronteerd worden, maar onze Heer zal voor wonderen zorgen als er geen menselijk antwoord is. In feite legt hij gewillig zijn reputatie in de handen van zijn volk en roept ons op hem aan zijn Woord te binden. Je kunt zeggen: ‘God kan zijn eigen naam verdedigen; hij heeft me niet nodig. ‘Niet zo! God heeft zijn volk gekozen om zijn getuigenis te zijn van een gevoelloze, onbewogen wereld en hij roept ons op om hem openlijk te binden aan wat hij belooft.

“U, o God de Heer, handel met mij omwille van Uw naam ; want uw goedertierenheid is goed, verlos mij ”(Psalm 109: 21). God zal zijn vertrouwde mensen nooit beschamen. Hij zal zijn Woord houden omdat zijn eigen eer op het spel staat.

David Wilkerson (1931-2011)
28 augustus 2019

Originele link:
Wees niet bang voor wat je ziet

Zonder twijfel is het bloed van Jezus Christus het kostbaarste geschenk dat onze hemelse Vader aan zijn kerk heeft gegeven. Toch begrijpen maar weinig christenen de waarde en deugd ervan. Ze zingen over de kracht van het bloed. In feite is het volkslied van de Pinksterkerk: “Er is kracht, kracht, wonderwerkende kracht in het kostbare bloed van het Lam” (Lewis E. Jones). En we “pleiten voortdurend voor het bloed” als een soort mystieke beschermingsformule. Maar weinig christenen kunnen de grote glorie en voordelen ervan verklaren en komen zelden in zijn kracht.

Toen Christus de beker ophief bij het laatste Pascha, zei hij: “Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt vergoten” (Lucas 22:20). We herdenken zijn offer telkens we gemeenschap hebben. Maar dat is de limiet van de kennis van de meeste christenen over Jezus ‘bloed. We weten dat het bloed wordt vergoten, maar niet dat het wordt besprenkeld!

De eerste bijbelse verwijzing naar het sprenkelen van het bloed is in Exodus 12:22: “Je zult een bos hysop nemen, het in het bloed in het bassin dopen en de latei en de twee deurposten raken met het bloed dat is in het bassin. ‘Zolang het bloed in het bassin was achtergelaten, had het geen effect; het had geen macht tegen de doodsengel. Het moest uit het bassin worden getild en op de deur worden gestrooid om zijn doel van bescherming te vervullen.

Het bloed in Exodus 12 is een type van het bloed van Christus dat uit Golgotha ​​stroomde. Als Christus de Heer van je leven is, dan zijn je deurposten – je hart – besprenkeld door zijn bloed. En deze besprenkeling is niet alleen voor vergeving, maar ook voor onze bescherming.

Jezus sprenkelt zijn eigen bloed op ons wanneer we, door geloof, zijn voltooide werk op Golgotha ​​ontvangen. En totdat we echt geloven in de kracht van zijn offer op Golgotha, kan het bloed van Jezus geen enkel effect op onze ziel hebben! “Die God als verzoening [verzoening] door Zijn bloed, door geloof heeft uiteengezet” (Romeinen 3:25).

Loof God met veel lof voor het kostbare bloed van Jezus: ‘Wij verheugen ons ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen’ (Romeinen 5:11).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *