Wees niet bang voor wat je ziet

“De armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere houdt de rechtvaardigen hoog … Zij zullen zich niet schamen in de kwade tijd ” (Psalm 37:17, 19). Deze geweldige profetie voor Gods volk wordt vlak voor onze ogen vervuld. Psalm 37 vertelt ons dat de Heer in actie komt tegen een samenleving wiens zonden de hemel hebben verbolgen. Toch is deze zelfde psalm er een van grote hoop, met een ongelooflijke belofte aan degenen die hun vertrouwen volledig op de Heer stellen.

God zegt dat hij ‘de rechtvaardigen zal handhaven’, wat eenvoudig betekent dat God getrouw is in zijn vergelding van ellende, maar ook in zijn beloften. David zegt in feite: “Kijk om je heen en zie hoe God zijn Woord houdt. Zijn waarschuwingen worden nu gemanifesteerd in uw krantenkoppen, zijn acties over uw hele media. Zal God niet ook zijn Woord houden om zijn uitverkorenen te bewaren? ‘

Wat er ook gebeurt in de wereld – hoe angstig het nieuws ook wordt, hoe hevig de wereld trilt – Gods volk zal zich niet schamen. Inderdaad, de Heer zal volgens ons geloof handelen om zijn Woord aan ons te vervullen. We kunnen lijden, maar hij zal doorkomen voor iedereen die volledig op hem vertrouwt.

Christenen zullen de komende dagen met onmogelijkheden geconfronteerd worden, maar onze Heer zal voor wonderen zorgen als er geen menselijk antwoord is. In feite legt hij gewillig zijn reputatie in de handen van zijn volk en roept ons op hem aan zijn Woord te binden. Je kunt zeggen: ‘God kan zijn eigen naam verdedigen; hij heeft me niet nodig. ‘Niet zo! God heeft zijn volk gekozen om zijn getuigenis te zijn van een gevoelloze, onbewogen wereld en hij roept ons op om hem openlijk te binden aan wat hij belooft.

“U, o God de Heer, handel met mij omwille van Uw naam ; want uw goedertierenheid is goed, verlos mij ”(Psalm 109: 21). God zal zijn vertrouwde mensen nooit beschamen. Hij zal zijn Woord houden omdat zijn eigen eer op het spel staat.

David Wilkerson (1931-2011)
28 augustus 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *