Laat niemand zeggen dat hij of zij van God verzocht wordt!


Degenen die verstrikt raken in (seksuele) zonden = ongehoorzaamheid – zijn in feite verslaafd aan een complexe keten van daden. Het begint allemaal met verleiding, vervolgens sluipt het in de dagelijkse gewoonten van de persoon, het komt in een hoogtepunt in de daadwerkelijke zonde zelf en eindigt met de langslepende, onvermijdelijke gevolgen ervan!
Wat deze persoon door de reeks gebeurtenissen heen trekt is een sterke begeerte!
2 Timotheüs 2:22. Efeze 2: 1 t/m 3
Hij of zij zit dus niet slechts vast aan de daad zelf, maar aan het hele drama dat zich ontvouwd.

Niemand, als hij verzocht wordt, zegt: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand!
Maar iedereen! wordt verzocht, als hij van zijn eigen! begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders (en zussen)! Jakobus 1:13-16

Natuurlijk hoort dit alles niet slechts bij onze moderne tijd. (2021) Het negentiende- -eeuwse pulpit Commentary zegt het volgende over deze tekst:

Verzoeking vindt haar oorsprong in het hart van de zondaar zelf. Het heeft geen zin om onze Maker de schuld te geven van onze zonde. Hij is het niet die ons zo gemaakt heeft. Ook kunnen we een slechte omgeving niet als excuus aanvoeren. Een man zondigt alleen als hij `verzocht` wordt door het lokaas en `meegesleurd` wordt door de haak van `zijn eigen begeerte`. Anders gezegd: de drijvende kracht die verleidt tot het kwaad is de gevallen natuur in ons. De wereld en de duivel slagen er alleen in om ons te verzoeken als ze gaan roeren in de vuile poel van onze verworden, persoonlijke begeerte. `begeerte` houd, behalve de begeerte van het lichaam, in: de slechte neiging van de geest, zoals trots, boosaardigheid, afgunst, ijdelheid, gemakzucht, etc. Ieder appél van buiten op deze verkeerde principes en neigingen slaagt alleen als de wil daarmee instemt. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn zonde; want de zonde van ieder mens vindt zijn oorsprong in `zijn eigen begeerte`.

De begeerte `baart … zonde` als die toestemming van de wil ontvangt of alle tegenstand overwint.
De man / vrouw die speelt met verzoeking, in plaats van die meteen onder ogen te zien en biddend te weerstaan, zal er uiteindelijk zeker voor bezwijken. Vanuit de schuldige vereniging van de begeerte en de wil wordt een levende zonde geboren. Het embryo ontwikkeld zich tot een daad van zware overtreding. En dat is niet alles. De zonde, het product van de begeerte, groeit vanuit kindertijd van de keuze alleen uit tot het volwassen leven van de vaste gewoonte; en als de zonde `volgroeid is`, wordt die op haar beurt, als resultaat van de vereniging met de wil, de moeder van de dood … De dood is de vrucht van alle zonde. Zonde doodt de vrede, doodt de hoop, doodt de bruikbaarheid, doodt het geweten, doodt de ziel. Het Bordeel van de begeerte en de zonde wordt het voorportaal van de hel! Bron: C. Jerdan, The Pulpit Commentary: Book of James, ascited in AGES Digital Library
(Rio, WI: AGES Software, Inc., 2001) p.25.

Zo`n vierhonderd jaar eerder schreef Thomas á Kempis aan een Kerk die totaal verziekt was door immoreel gedrag. Kort en bondig geeft hij zijn visie op dit probleem:

Eerst komt slechts een kwaad denkbeeld in onze gedachten, vervolgens een sterke voorstelling daarvan, daarna verrukking, en een kwade beweging, en ten slotte toestemming. En zo krijgt onze gemene vijand stap voor stap volledige toegang, omdat hij aan het begin geen weerstand ontmoette.
Bron: Thomas Á Kempis, as cited inThe Pulpit Commentary: Book of James, p.15.

Bron: Seksuele afgoderij, de strijd van de man en Gods weg naar overwinning. Auteur: Steve Gallagher.

Waar begint de verzoeking? In ons denken! Wat leert Gods Woord over ons denken?
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, MAAR WORDT HERVORMD door de vernieuwing van je denken, opdat jij mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Romeinen 12:2 (NBG)

Indien jij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd bent, gelijk de waarheid in Jezus is;
Te weten dat jij zou afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding; En dat jij zou vernieuwd worden in de geest van je denken, En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:21 t/m 24

DAT! Is het antwoord op de verzoeking!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *