Deel 5 Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?

De profeet Maleachi zei in hoofdstuk 4:2 Jullie daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en jullie zullen uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Dit was niet zomaar beeldspraak voor geestelijke genezing en gezondheid; Jezus zei hetzelfde: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; maar wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Jesaja 53:4

Zet dit naast het voorbeeld van Jezus zelf, Hij genas iedereen die naar Hem toe kwam!
Dat is een onmiskenbare waarheid dat genezing deel is van Christus verlossing, en het feit dat Jezus exact deed wat Hij de Vader zag doen!
Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zich zelf doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks. Johannes 5:19. Amen? God (de Vader) wilt dat u gezond bent!

GELOOF HET GEWOON!

Handelingen 10:38 – Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goed doende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Er staat: en genezende ALLEN…! En let op de zieken wat daar over geschreven staat: die van den duivel overweldigd waren…!

ZIEKTE KOMT NIET VAN GOD, HET KOMT VAN DE DUIVEL! GENEZING KOMT NIET VAN DE DUIVEL, HET KOMT VAN GOD!

Zeg je nou dat christenen nooit ziek worden, om dat genezing deel van de verlossing is? NEE!
Ik zeg ook niet dat christenen die vergeving hebben ontvangen nooit meer zondigen.
Er is voorzien in vrijheid van ziekten en kwalen, net zoals er voorzien is in vrijheid van zonden!
christenen zondigen nog steeds en worden nog steeds ziek, maar dat is niet de wil van God!
Mensen die de waarheid verwerpen dat het Gods wil is om altijd te genezen zeggen vaak: dat ziekte veroorzaakt wordt door zonde in iemands leven. Maar dat is te eenzijdig. Het is een reden, maar het is slechts een reden.

Johannes 5:14 – Daarna vond hem Jezus in de tempel, en zei tot hem: Zie, jij bent gezond geworden; zondig niet meer, opdat je niet wat ergers overkomt.

Zonde kan een reden zijn voor ziekte, MAAR GOD ZENDT GEEN ZIEKTE OM TE STRAFFEN!
Alleen zonde geeft de duivel toestemming / legale grond om zijn dood in ons vrij spel te geven.
Dat betekend NIET dat elke ziekte een direct resultaat is van persoonlijke zonden.

Omdat deze waarheid niet helder verkondigd wordt, geloven veel mensen dat het niet Gods wil is om altijd te genezen.
Wat de oorzaak van ziekte ook is, wij kunnen er altijd wat aan doen! We kunnen God geloven, en Hij zal ons genezen van AL onze ziekten.
Exodus 15:26 – En zei: Is het, dat jij met ernst naar de stem van de HEERE jouw God horen zal, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en jouw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op jouw leggen, die Ik op Egypte gelegd heb; want Ik ben de HEERE, jouw Heelmeester!
Psalm 103:3 Die al jouw ongerechtigheid vergeeft, die al jouw krankheden geneest;…

DUS ALS HET GODS WIL IS OM ALLE ZIEKTEN TE GENEZEN, WAAROM WORDT DAN NIET IEDEREEN GENEZEN?

Een simpele vraag, met een uitgebreid antwoord. Er zijn namelijk 3 belangrijke redenen:

Ten 1e zijn daar onze persoonlijke zonden. God zet het ons niet betaald als wij zondigen, maar wij oogsten wat wij zaaien!
Bijvoorbeeld: een alcoholist krijgt leverziekte, een drugverslaafde, hersenschade en mensen die leven in seksuele losbandigheid krijgen seksueel overdraagbare aandoeningen. GOD STRAFT HEN NIET, ZE DOEN DAT ZICHZELF AAN!

Ten 2e de duivel vecht tegen ons door middel van allerlei soorten problemen. We geven satan legale grond en maken het hem makkelijk door te zondigen. Maar ook onwetendheid gebruikt hij als ingang in ons leven. Op andere momenten komt satans oppositie gewoon omdat we met hem in oorlog zijn. Johannes 10:10 – De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Amen?

Ten 3e zijn veel gevallen van onze problemen gewoon natuurlijke resultaten van het leven in een gevallen wereld! Een wond ontsteekt niet door jou persoonlijke zonde of door een demon; het is gewoon het resultaat van de verdorvenheid die door de zonde in de wereld kwam!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *