Deel 5A Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?

Nee! Ik zeg niet dat alle ziekte een resultaat is van de zonde of onwetendheid of falen in ons leven.
Ik zeg dat geloof in Gods genezende verlossingswerk ziekte overwint!
Dan gaat het er niet alleen om of u gelooft dat God kan genezen,- nee het moet specifieker zijn –

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Als wij bidden voor genezing in Jezus Naam, dat wij zeker zijn dat de genezing zich manifesteert!
Waarom? Omdat genezing / bevrijding een bewijs is der zaken die men niet ziet! Jij ziet dat iemand ziek is, je gelooft in het volbrachte werk van Jezus, dat geloof in Jezus is een vaste grond om te bidden voor genezing, en de zieke zal genezen, die genezing is een bewijs van de zaken die men niet ziet!

Het is geen trucje of vuistregel. Het gaat om het geloof! Een prachtig voorbeeld hiervan zien we in Mattheus 17:17 waar de discipelen bidden voor een jongen die toevallen had en de jongen genas niet!
Het antwoord van Jezus was op zijn zachtst gezegd verhelderend: En Jezus, antwoordende, zei: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met jullie zijn, hoe lang zal Ik jullie nog verdragen? Brengt hem Mij hier. Mattheus 17:17.

Jezus troosten hun niet en zei, ach het is nu niet Mijn wil om deze jongen te genezen het is jullie schuld niet.
NEE! Jezus vertelde hun dat ze ongelovig en verkeerd waren!
Denk jij nu echt dat Hij een vriendelijk en zachter antwoord zou hebben voor Zijn volgelingen vandaag?
Jezus trainde Zijn discipelen, totdat zij deden wat Hij deed! En dat wil Hij vandaag ook nog steeds van ons!

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Let wel! Degene die in Mij gelooft… gelooft jij in Jezus?

Wat moet ik geloven om gered te zijn?

Vandaag de dag stuurt de niet geestelijk denkende kerk de zieken naar doctoren, de armen naar uitkeringsinstanties en mensen die geestelijk in de war zijn naar psychiaters.

MAAR HET IS GODS WIL DAT DE KERK DIE NODEN LEDIGT!
Handelingen 2: 42 t/m 47.

Dit is een van de voornaamste reden dat in onze cultuur zo een afname van de invloed van de kerk zien! Mensen zien niet meer het nut van de kerk voor het alledaagse leven, de kerk kan vaak alleen nog nuttig zijn voor het hiernamaals! Dit komt door ONZE tekortkomingen, omdat wij niet de noden hebben gelenigd, op de manier zoals Jezus deed!

Nadat Jezus zijn discipelen bestraft had, wierp Hij de boze geest uit de jongen en hij was helemaal genezen! Let op! Het was wel degelijk Gods wil dat die jongen genas!

Mattheüs 17:19: Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

Deze vraag leeft vandaag de dag nog steeds in de harten van vele gelovigen. WAAROM GENEEST DAN NIET IEDEREEN als wij bidden?
Deze vraag kwam niet van gelovigen die niet geloofden dat God wil genezen. Maar waarom genas deze jongen dan niet?

Mattheüs 17:20 En Jezus zei tot hen: Om jullie ongeloof wil; want voorwaar zeg Ik jullie: Zo jullie een geloof hadden als een mosterdzaad, jullie zouden tot deze berg zeggen: Ga heen van hier wegs, en hij zal heengaan; en NIETS zal jullie onmogelijk zijn.

BAM! Dit antwoord van Jezus komt voor de meeste als een donderslag bij heldere hemel!
Dus: wacht eens even. Als je ongeloof hebt, dan werk je niet vanuit geloof. Als je echt in geloof bent, dan zal daar geen ongeloof zijn…. Toch? WACHT EVEN… Dat is niet wat het Woord zegt. Jezus zei in:

Mattheüs 21:21 Maar Jezus, antwoordende, zei tot hen: Voorwaar zeg Ik jullie: Indien jullie geloof hadden, en niet twijfelde, jullie zouden niet alleenlijk doen, hetgeen de vijgenboom is gebeurt; maar als jullie ook tot deze berg zei: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou gebeuren.

JEZUS ZEGT DAT U MOET GELOVEN ZONDER TE TWIJFELEN.

In Markus vinden we hetzelfde verhaal alleen dan met meer details.

Dat gaan we zien in Deel 5B.

PS: Het is zo belangrijk dat we de waarheid gaan ontdekken wat Gods Woord ons nu zegt i.v.m. genezing / bevrijding. We worden al genoeg overspoeld met allerlei religieuze zekerheden die haaks op het Woord van God staan!

RELIEGIE IS: DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN WAAR WIJ GEEN ANTWOORD OP HEBBEN!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *