Deel 5B Als wij door Zijn striemen zijn genezen waarom geneest dan niet iedereen?

Markus 9:21-24 staat: En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zei: Van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo U iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons. En Jezus zei tot hem: Zo jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor diegenen, die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.
Let op! In vers 24 staat dat de Vader van de jongen geloofde, maar ook ongeloof had.
Jezus corrigeerde de vader niet in zijn woordkeus. Het is waar… je kunt op hetzelfde moment geloof en ongeloof hebben.

Een voorbeeld: Stel je voor een paard en wagen. Je spant er een paard (geloof) voor, dan trekt dat paard de wagen(gezondheid). Maar als u aan dezelfde wagen aan de andere kant een even sterk paar (ongeloof) spant, dan komt er geen beweging in die wagen! (situatie blijft hetzelfde)

IEDEREEN DIE WERKELIJK GELOOFT IN DE HEERE JEZUS CHRISTUS, HEEFT DE `MATE` VAN GELOOF ONTVANGEN.

Romeinen 12:3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik iedereen, die onder jullie is, dat hij niet wijs is boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs is tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate van het geloof gedeeld heeft.

Dat geloof is genoeg om alles wat jij nodig hebt te realiseren / ontvangen.

HET PROBLEEM IS NIET DAT JIJ GELOOF HEBT, MAAR DAT Jij ONGELOOF HEBT.

Ongeloof ontkent de kracht van jouw geloof en schakelt het uit. Dat is het punt wat Jezus duidelijk wilde maken aan Zijn discipelen, omdat Hij in Mattheüs 17:20 vervolgd:

En Jezus zei tot hen: Om jouw ongeloof wil; want voorwaar zeg Ik je: Zo jij een geloof had als een mosterdzaad, jij zou tot deze berg zeggen: Ga heen van hier weg, en hij zal heengaan; en niets zal jou onmogelijk zijn.
Mattheüs 17:20

Denkt u hier eens over na: Als Jezus zijn discipelen vertelde dat hun geloof te klein was, waarom zou Hij dan gezegd hebben dat een heel klein beetje geloof genoeg is om een berg te verplaatsen?
Dat klopt toch niet met elkaar? Maar als Hij hen vertelde dat niet hun geloof het probleem was, maar dat ongeloof hun geloof krachteloos maakte, klopt het wel!

VEEL CHRISTENEN PROBEREN HUN GELOOF TE VERMEERDEREN MAAR DOEN WEINIG TOT NIETS OM HUN ONGELOOF TE VERMINDEREN!

Ongeloof komt op dezelfde manier als geloof, geloof komt door het horen Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.
Ongeloof is ook geloof maar dan in de verkeerde richting!

ALS WIJ ONZE AANDACHT RICHTEN OP GOD EN ZIJN BELOFTEN, DAN ZAL GELOOF GROEIEN!

Maar… als wij onze aandacht richten op deze wereld en haar verleidingen en zien op wat er om ons heen gebeurd steekt ongeloof de kop op!
Om ons ongeloof te beperken moeten wij ons focussen op God en Zijn beloften! Dat is de Waarheid, vernieuw je denken naar de zin van Christus!
Als je dat niet doet en je richt op wat je om je heen ziet, en luistert naar de religieuze leugens, dan wordt het geloof wat je hebt, tegengewerkt, en uitgeschakeld door het ongeloof dat door de wereld en religie tot je komt. Het resultaat is; dat je niet bevrijd bent en ook niet genezen bent!

HET HEEFT TE MAKEN MET DE KEUZE DIE JIJ MAAKT!

Geloof jij de situaties om je heen en laat jij je daar door beïnvloeden en geef jij ongeloof grond in je denken of geloof je wat het Woord ons leert en vernieuw jij je denken naar de zin van Christus, waardoor jij leeft uit het volbrachte werk van Jezus en de genezing en bevrijding zich manifesteert!

VOLGENDE KEER: 17 passages in de evangeliën waar Jezus ALLE aanwezigen zieken genas!
En 47 passages waar Hij een of meerdere mensen tegelijk genas!

We naderen de climax waar wij er niet meer onderuit kunnen dat GOD WIL DAT U GEZOND BENT!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *