Deel 7 Nergens in de Bijbel vinden we dat Jezus weigert om iemand te genezen!

In het licht van Jezus `verklaring` dat Hij niets kon doen uit zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader zag doen…

Johannes 5:19-20 – Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: De Zoon kan niets van Zich zelven doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat jullie, jullie verwonderen.
En
Johannes 8:28-29 – Jezus dan zei tot hen: Wanneer jullie de Zoon van de mensen zal verhoogd hebben, dan zullen jullie verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelf niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, WANT IK DOE ALTIJD, WAT ZIJN WIL IS!

…Leveren genoeg Bijbels bewijs dat HET ALTIJD GODS WIL IS om te genezen!

Goed nieuws!

GOD WIL DAT JIJ GEZOND BENT!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *